Beste ouder(s)/verzorger(s),

 

Vanmiddag heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd met betrekking tot het coronavirus. Voor scholen in heel Nederland geldt dat per direct overgegaan wordt tot sluiting van de scholen. Uw zoon/dochter kan in ieder geval tot 6 april aanstaande dus niet naar school.

We verkeren als land in een ongewone situatie. Samen willen we er alles aan doen om te voorkomen dat het coronavirus verder verspreid wordt. Wij realiseren ons dat u zich wellicht zorgen maakt over de schoolloopbaan van uw kind. Wij streven er daarom naar zoveel mogelijk onderwijs op afstand aan te bieden. Onze eerste prioriteit ligt daarbij bij de eindexamenleerlingen: wij willen ervoor zorgen dat zij hun toetsen en examenwerk kunnen afronden en goed voorbereid worden op het centraal examen. De komende week zal de school van uw zoon/dochter u hierover informeren.

Vervolg

Op dit moment is het nog onduidelijk hoe lang deze situatie gaat duren. Wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en informeren u zodra we dat kunnen.

Mede namens alle collega’s van de Veluwse Onderwijsgroep wens ik u veel sterkte de komende tijd!

 

Met vriendelijke groet,

Wim Hoetmer
College van bestuur Veluwse Onderwijsgroep

 

Aanvulling Sprengeloo op schrijven van de VOG:

Vanmiddag heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd met betrekking tot het coronavirus. Voor scholen in heel Nederland geldt dat per direct overgegaan wordt tot sluiting van de scholen. In de bijlage treft u de brief aan van de Veluwse Onderwijsgroep, en daarmee van Sprengeloo.

Voor alle leerlingen geldt dat zij morgen (maandag 16 maart 2020) thuis moeten blijven (de leerlingen zijn niet vrij). Deze dag wordt door de school gebruikt om zaken rondom het PTA van onze leerlingen goed te organiseren. In de loop van de week krijgen de andere leerlingen te horen hoe wij vorm geven aan onderwijs op afstand.

Morgen aan het eind van de dag informeren wij u opnieuw.

 

Met hartelijke groet

Directie Sprengeloo