In de stortvloed van informatie via de mail en Magister wil de directie door middel van een luchtig infotainment vlog leerlingen op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken. Uiteraard blijven de geëigende kanalen leidend in de officiële berichtgeving vanuit Sprengeloo.

Bekijk hier de slotaflevering:

Bekijk hier aflevering 1:

Bekijk hier aflevering 2:

Bekijk hier aflevering 3:

Bekijk hier aflevering 4:

Bekijk hier aflevering 5:

Bekijk hier aflevering 6:

Bekijk hier aflevering 7:

Bekijk hier aflevering 8:

Bekijk hier aflevering 9: