Keuze hulp

Het leven is een aaneenschakeling van het maken van keuzes. Van het kiezen van je ontbijt tot  je levenspartner, van je beroepskeuze tot je vakantiebestemming. Keuzes met kleine impact of juist hele grote; voor veel leerlingen is keuzes maken lastig. Daarom is er in het begeleidingsapparaat van school een decaan die je kan helpen om tot een keuze te komen, want uiteindelijk ben jijzelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt!

Op deze pagina vind je per leerjaar een overzicht van keuze mogelijkheden op Sprengeloo, handige informatieve documenten omtrent deze keuze mogelijkheden en een interessetest.

Aan het einde van leerjaar 2 moet je een profielkeuze maken. Anders gezegd je maakt een keuze voor een beroepsgericht vak. Om goed in kaart te brengen wat je kunt kiezen en welke consequenties die keuze heeft voor bijvoorbeeld je vervolgopleiding hebben we  Keuzewijzers geschreven. Deze gelden voor leerlingen die in 2019 starten in leerjaar 3.

Klik op de links hieronder om een Keuzewijzer in PDF te downloaden:

NIEUWE KEUZEWIJZERS:

Keuzewijzers voorgaande schooljaren

Vanwege Corona vindt de voorlichting profielkeuze online plaats. Start met de video algemene voorlichting van de leerweg waarop je in leerjaar 3 gaat werken. Ook alle profielvakken hebben hun presentatie verwerkt in een video. Klik op de link van het gewenste profielvak en bekijk de video op YouTube:

Leerweg →                                              Profiel↓ Basis/Kader TL/Mavo-Xtra
BWI Presentatie BWI keuzevoorlichting Presentatie BWI keuzevoorlichting
PIE Presentatie PIE keuzevoorlichting Presentatie PIE keuzevoorlichting
M&T Presentatie M&T keuzevoorlichting Presentatie M&T keuzevoorlichting
D&P Presentatie D&P keuzevoorlichting Presentatie D&P keuzevoorlichting
Z&W Presentatie Z&W keuzevoorlichting
Virtuele rondleiding Z&W plein
Presentatie Z&W keuzevoorlichting
Virtuele rondleiding Z&W plein
Presentatie pilot Nieuwe Leerweg

Keuzewijzer basis/kader 2022-2024
Keuzewijzer mavo 2022-2024

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van één van de video’s, mail uw vraag naar info@sprengeloo.nl o.v.v. profielkeuze leerjaar 2

Wiskunde of maatschappijkunde, wat is wijs?

Bij een aantal leerwegen en profielen is het in leerjaar 4 mogelijk om in plaats van wiskunde het vak maatschappijkunde te kiezen als examenvak. In het voorjaar zal mevrouw Sirre voorlichting geven in deze klassen over wat het vak en examen maatschappijkunde inhoudt. De keuze voor dit examenvak heeft serieuze consequenties voor de keuzemogelijkheden van de vervolgopleiding.

Veel mbo vakrichtingen vereisen wiskunde in het pakket. Hierdoor kun je eigenlijk wel stellen dat je alleen voor maatschappijleer 2 kiest in de volgende situaties:

 • Je bent niet bepaald wiskundig aangelegd en de kans op een diploma met het vak wiskunde is klein, zelfs met extra ondersteuning. Overleg met je wiskundedocent is aan te raden als je om deze reden wiskunde wilt laten vallen!
 • Je weet al precies welke richting je op wilt en voor deze vervolgopleiding is geen wiskunde vereist. Overleg met decaan is verstandig, rechtstreeks contact opnemen met de beoogde opleiding is natuurlijk nog beter!
 • Je wilt de maatschappelijke/culturele kant op en kunt dan beter voor maatschappijleer 2 kiezen omdat dit een pré is op de vervolgopleiding. Mevrouw Sirre besteedt hier in haar voorlichting aandacht aan.

Aan jou de keuze, maar praat er over met je ouders, vrienden en kennissen! Kies altijd bewust en wacht niet tot het laatste moment met inwinnen van informatie.

Keuzes van de mavo
Leerlingen van klas 3 mavo moeten een aantal keuzes maken, allereerst in welk Mavoprofiel zij examen willen doen:

 • techniek
 • zorg en welzijn
 • economie
 • (landbouw)

Afhankelijk van deze profielkeuze moeten de leerlingen een aantal vakken verplicht volgen, de zogeheten profielvakken. Bijvoorbeeld biologie bij Zorg & Welzijn en wiskunde + Nask in het profiel Techniek.

Tot slot vullen de leerlingen hun vakkenpakket aan tot 6 vakken uit het vrije keuzedeel of gebruiken de mogelijkheid om uit dit vrije keuzedeel voor een 7e vak te kiezen. De leerling kan alleen kiezen voor vakken die hij/zij in leerjaar 3 gevolgd heeft, met uitzondering van Maatschappijkunde.

Ook in de theoretische leerweg (Mavo X-tra) kan je ervoor kiezen om examen te doen in een beroepsgericht vak (praktijkvak). Alleen de sector Landbouw heeft natuurlijk geen praktijkmogelijkheid omdat Sprengeloo het beroepsgericht vak van deze sector niet aanbiedt.

Het profielwerkstuk gaat over een thema dat past bij het profiel waarin je examen doet.

NIEUW: Havo route
Het is dit jaar mogelijk om een vakkenpakket met geschiedenis óf scheikunde te kiezen als examenvak. Daarmee hopen we beter aan te kunnen sluiten op de Havo profielen. Deze route is uitsluitend bedoeld voor leerlingen met een duidelijke Havo ambitie.

Ouders en leerlingen ontvangen op de voorlichtingsavond een keuzeformulier. Mentor en decaan zien toe dat een en ander correct wordt ingevuld.

Voor de algemene voorlichting over keuzevakken, LOB en meer voor Mavo 3 klik hier.
Voor de kader en basis beroepsgerichte leerweg is deze informatie in de filmpjes van de profielvakken geïntegreerd. De links naar deze voorlichtingsvideo’s vind je in de tabel hieronder:

Leerweg →  Profiel↓ Basis/Kader TL/Mavo-Xtra
BWI Presentatie Keuzemodules BWI b/k Presentatie Keuzemodules BWI Mavo
PIE Presentatie Keuzemodules PIE b/k Presentatie Keuzemodules PIE Mavo
M&T Presentatie Keuzemodules M&T b/k Presentatie Keuzemodules M&T Mavo
D&P Presentatie Keuzemodules D&P b/k Presentatie Keuzemodules D&P Mavo
Z&W Presentatie Keuzemodules Z&W b/k Presentatie Keuzemodules Z&W Mavo

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van één van de video’s, mail uw vraag naar info@sprengeloo.nl o.v.v. Keuzevakken leerjaar 3.

In leerjaar 4 ga je met de keuzemodules van je beroepsgerichte vak (je profielvak) aan de slag.

Klik hier voor een overzicht van de profiel- & keuzemodules per profiel en leerweg

Vervolgopleiding
Leerjaar 4 staat natuurlijk alles in het teken van je examens en het behalen van je diploma. Dat diploma is belangrijk, want het is je startkwalificatie (zeg maar je toegangsbewijs) voor je vervolgopleiding.

Een basis beroepsgerichte leerweg diploma geeft recht tot instroom niveau 2.
Een kader beroepsgerichte leerweg diploma geeft recht tot instroom niveau 3 of 4
Een theoretisch of gemengde leerweg diploma geeft recht tot instroom niveau 4.

Sprengeloo biedt de mogelijkheid tot het maken van een (beroeps) interesse test van LC Data.

Je kunt dat niet thuis doen vanwege licentie voorwaarden. Je hebt daar een eenmalige toegangscode voor nodig. Deze code kun je opvragen bij de decaan.

Bij het OLC liggen inlog instructies. Je ontvangt in de aanmeldingsprocedure een persoonlijke code waarmee je op een later tijdstip de gegevens nog eens kan bekijken of verder gaan met de test.

Bespreek de uitkomsten altijd met je ouders, mentor en/of decaan!

Aan het einde van leerjaar 2 moet je een profielkeuze maken. Anders gezegd je maakt een keuze voor een beroepsgericht vak. Om goed in kaart te brengen wat je kunt kiezen en welke consequenties die keuze heeft voor bijvoorbeeld je vervolgopleiding hebben we  Keuzewijzers geschreven. Deze gelden voor leerlingen die in 2019 starten in leerjaar 3.

Klik op de links hieronder om een Keuzewijzer in PDF te downloaden:

NIEUWE KEUZEWIJZERS:

Keuzewijzers voorgaande schooljaren

Vanwege Corona vindt de voorlichting profielkeuze online plaats. Start met de video algemene voorlichting van de leerweg waarop je in leerjaar 3 gaat werken. Ook alle profielvakken hebben hun presentatie verwerkt in een video. Klik op de link van het gewenste profielvak en bekijk de video op YouTube:

Leerweg →                                              Profiel↓ Basis/Kader TL/Mavo-Xtra
BWI Presentatie BWI keuzevoorlichting Presentatie BWI keuzevoorlichting
PIE Presentatie PIE keuzevoorlichting Presentatie PIE keuzevoorlichting
M&T Presentatie M&T keuzevoorlichting Presentatie M&T keuzevoorlichting
D&P Presentatie D&P keuzevoorlichting Presentatie D&P keuzevoorlichting
Z&W Presentatie Z&W keuzevoorlichting
Virtuele rondleiding Z&W plein
Presentatie Z&W keuzevoorlichting
Virtuele rondleiding Z&W plein
Presentatie pilot Nieuwe Leerweg

Keuzewijzer basis/kader 2022-2024
Keuzewijzer mavo 2022-2024

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van één van de video’s, mail uw vraag naar info@sprengeloo.nl o.v.v. profielkeuze leerjaar 2

Wiskunde of maatschappijkunde, wat is wijs?

Bij een aantal leerwegen en profielen is het in leerjaar 4 mogelijk om in plaats van wiskunde het vak maatschappijkunde te kiezen als examenvak. In het voorjaar zal mevrouw Sirre voorlichting geven in deze klassen over wat het vak en examen maatschappijkunde inhoudt. De keuze voor dit examenvak heeft serieuze consequenties voor de keuzemogelijkheden van de vervolgopleiding.

Veel mbo vakrichtingen vereisen wiskunde in het pakket. Hierdoor kun je eigenlijk wel stellen dat je alleen voor maatschappijleer 2 kiest in de volgende situaties:

 • Je bent niet bepaald wiskundig aangelegd en de kans op een diploma met het vak wiskunde is klein, zelfs met extra ondersteuning. Overleg met je wiskundedocent is aan te raden als je om deze reden wiskunde wilt laten vallen!
 • Je weet al precies welke richting je op wilt en voor deze vervolgopleiding is geen wiskunde vereist. Overleg met decaan is verstandig, rechtstreeks contact opnemen met de beoogde opleiding is natuurlijk nog beter!
 • Je wilt de maatschappelijke/culturele kant op en kunt dan beter voor maatschappijleer 2 kiezen omdat dit een pré is op de vervolgopleiding. Mevrouw Sirre besteedt hier in haar voorlichting aandacht aan.

Aan jou de keuze, maar praat er over met je ouders, vrienden en kennissen! Kies altijd bewust en wacht niet tot het laatste moment met inwinnen van informatie.

Keuzes van de mavo
Leerlingen van klas 3 mavo moeten een aantal keuzes maken, allereerst in welk Mavoprofiel zij examen willen doen:

 • techniek
 • zorg en welzijn
 • economie
 • (landbouw)

Afhankelijk van deze profielkeuze moeten de leerlingen een aantal vakken verplicht volgen, de zogeheten profielvakken. Bijvoorbeeld biologie bij Zorg & Welzijn en wiskunde + Nask in het profiel Techniek.

Tot slot vullen de leerlingen hun vakkenpakket aan tot 6 vakken uit het vrije keuzedeel of gebruiken de mogelijkheid om uit dit vrije keuzedeel voor een 7e vak te kiezen. De leerling kan alleen kiezen voor vakken die hij/zij in leerjaar 3 gevolgd heeft, met uitzondering van Maatschappijkunde.

Ook in de theoretische leerweg (Mavo X-tra) kan je ervoor kiezen om examen te doen in een beroepsgericht vak (praktijkvak). Alleen de sector Landbouw heeft natuurlijk geen praktijkmogelijkheid omdat Sprengeloo het beroepsgericht vak van deze sector niet aanbiedt.

Het profielwerkstuk gaat over een thema dat past bij het profiel waarin je examen doet.

NIEUW: Havo route
Het is dit jaar mogelijk om een vakkenpakket met geschiedenis óf scheikunde te kiezen als examenvak. Daarmee hopen we beter aan te kunnen sluiten op de Havo profielen. Deze route is uitsluitend bedoeld voor leerlingen met een duidelijke Havo ambitie.

Ouders en leerlingen ontvangen op de voorlichtingsavond een keuzeformulier. Mentor en decaan zien toe dat een en ander correct wordt ingevuld.

Voor de algemene voorlichting over keuzevakken, LOB en meer voor Mavo 3 klik hier.
Voor de kader en basis beroepsgerichte leerweg is deze informatie in de filmpjes van de profielvakken geïntegreerd. De links naar deze voorlichtingsvideo’s vind je in de tabel hieronder:

Leerweg →  Profiel↓ Basis/Kader TL/Mavo-Xtra
BWI Presentatie Keuzemodules BWI b/k Presentatie Keuzemodules BWI Mavo
PIE Presentatie Keuzemodules PIE b/k Presentatie Keuzemodules PIE Mavo
M&T Presentatie Keuzemodules M&T b/k Presentatie Keuzemodules M&T Mavo
D&P Presentatie Keuzemodules D&P b/k Presentatie Keuzemodules D&P Mavo
Z&W Presentatie Keuzemodules Z&W b/k Presentatie Keuzemodules Z&W Mavo

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van één van de video’s, mail uw vraag naar info@sprengeloo.nl o.v.v. Keuzevakken leerjaar 3.

In leerjaar 4 ga je met de keuzemodules van je beroepsgerichte vak (je profielvak) aan de slag.

Klik hier voor een overzicht van de profiel- & keuzemodules per profiel en leerweg

Vervolgopleiding
Leerjaar 4 staat natuurlijk alles in het teken van je examens en het behalen van je diploma. Dat diploma is belangrijk, want het is je startkwalificatie (zeg maar je toegangsbewijs) voor je vervolgopleiding.

Een basis beroepsgerichte leerweg diploma geeft recht tot instroom niveau 2.
Een kader beroepsgerichte leerweg diploma geeft recht tot instroom niveau 3 of 4
Een theoretisch of gemengde leerweg diploma geeft recht tot instroom niveau 4.

Sprengeloo biedt de mogelijkheid tot het maken van een (beroeps) interesse test van LC Data.

Je kunt dat niet thuis doen vanwege licentie voorwaarden. Je hebt daar een eenmalige toegangscode voor nodig. Deze code kun je opvragen bij de decaan.

Bij het OLC liggen inlog instructies. Je ontvangt in de aanmeldingsprocedure een persoonlijke code waarmee je op een later tijdstip de gegevens nog eens kan bekijken of verder gaan met de test.

Bespreek de uitkomsten altijd met je ouders, mentor en/of decaan!