Op de hoogte

In het belang van onze leerlingen is goed contact met ouders en verzorgers essentieel. Samen met het thuisfront stimuleren we de leerling om het beste uit zichzelf te halen. We streven naar heldere, tijdige communicatie via korte lijnen. De mentor is hierin eerste aanspreekpunt. Daarnaast ontvangt u nieuwsbrieven, kunt u via Somtoday de vorderingen van uw kind/pupil op diverse gebieden monitoren en ook online houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen op Sprengeloo.

Bent u tevreden, zeg het anderen. Heeft u een klacht, zeg het ons!

Leren en naar school gaan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Sprengeloo wil graag zo transparant mogelijk werken. Daarom geven we ouders via internet toegang tot een aantal gegevens uit ons leerlingadministratieprogramma Somtoday. Hierdoor blijft u als ouder/verzorger goed op de hoogte van de resultaten en aan- en afwezigheid van uw kind.

De volgende informatie kunt u over uw kind bekijken:

 • leerling(kind)gegevens
 • cijfers
 • absentie

Inlognaam en wachtwoord
Om de gegevens van uw kind te kunnen raadplegen, ontvangt u een unieke inlognaam en wachtwoord. Uw kind heeft zijn/haar eigen inloggegevens.

Heeft u vragen?

Met vragen over de absentie, te laat komen of lesverwijdering, kunt u terecht bij de mentor van uw kind. Vragen over cijfers kunt u stellen aan de betreffende docent.

In onze jaaragenda kunt u opzoeken wanneer er een informatie of spreekavond is.
Voor sommige avonden is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden. Wanneer dat het geval is leest u in het agenda hoe u zich kan aanmelden. U opent het agenda item door er op te klikken.

Ouder- infoavonden

Aan het begin van het schooljaar ontvangen je ouders een uitnodiging voor een kennismakingsavond. Per leerjaar organiseren we zo’n bijeenkomst met een algemeen deel en een deel met de mentor. Ook over andere onderwerpen organiseert Sprengeloo ouderavonden. Deze zijn van belang omdat hier onderwerpen aan bod komen die gaan over jouw schoolcarrière, zoals doorstroommogelijkheden binnen Sprengeloo, beroepskeuze, informatie rondom het examen en vervolgopleidingen.

Info avond gemist? U vindt alle publicaties van de avond terug onder het tabblad Prikbord op deze webpagina.

Spreekavonden

Na elk rapport hebben je ouders de gelegenheid met je leraren te spreken. We verwachten dat je zelf meekomt. We spreken liever met dan over iemand tijdens deze 10-minutengesprekken! Je ouders moeten zich wel vooraf via Magister opgeven. Daarvoor ontvangen ze bericht op hun Magisteraccount.
Wanneer je ouders tussendoor een van de leraren willen spreken of hen iets willen vragen, kunnen ze naar school bellen of mailen.

 

Informatieavond gemist? Hier vindt u alle publicaties die tijdens de informatieavonden zijn gebruikt:

Leerjaar 1:

 • Infoblad leerjaar 1 (niet beschikbaar)
 • Powerpoint info (niet beschikbaar)
Leerjaar 3:

 • Infoblad leerjaar 3 (niet beschikbaar)
 • Powerpoint info (niet beschikbaar)
Leerjaar 2:

 • Infoblad leerjaar 2 (niet beschikbaar)
 • Powerpoint info (niet beschikbaar)
Leerjaar 4:

 

Met onze nieuwsbrief houden we jou en je ouders op de hoogte van alles wat er op onze school speelt. De nieuwsbrief ontvangen je ouders maandelijks in hun mailbox. Verandert het mailadres? Pas dit dan aan in Magister!

Nieuwsbrief gemist? Download hier de nieuwsbrieven van het huidige cursusjaar!

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 6

De meeste informatie en brieven versturen wij per e-mail naar ouders en leerlingen. Verandert uw e-mailadres, pas dit dan aan in Magister. Brieven per post en formulieren waarvoor een handtekening nodig is sturen wij naar het adres waar de leerling ingeschreven staat.

(zie ook communicatie gescheiden ouders)

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden dan betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school.

Aanvullende afspraken
De niet-verzorgende ouder kan bij de directie een verzoek indienen om rechtstreeks door school geïnformeerd te worden. Dat verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en voorzien te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van de aanvraag van dit verzoek.

Ouderlijk gezag
Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien, bijvoorbeeld de schoolprestaties.

In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. Bijvoorbeeld als er sprake is van een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie voor ouders is beperkt.

Sprengeloo is ook te vinden op social media, met als algemeen doel de betrokkenheid van (oud)leerlingen, ouders en derden te vergroten.
Hieronder een opsomming van diensten die daarvoor ingezet worden met korte toelichting met welk specifiek doel:

Instagram
Het officiële Sprengeloo Instagram account richt zich voornamelijk op onze leerlingen en is bedoeld als infotainment kanaal. Hoewel het soms lastig is met de AVG richtlijnen, proberen we excursies en activiteiten in beelden te vangen en die met leerlingen en ouders te delen.
Het is niet toegestaan om Instagram account te maken/beheren met de naam of het logo van Sprengeloo.

Facebook
Het officiële Sprengeloo Facebook account richt zich voornamelijk op ouders en (oud)leerlingen en is bedoeld om te informeren over excursies en evenementen waarbij ouders en geïnteresseerden zijn uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld de Kerstmarkt en de diplomering.

YouTube
Het officiële Sprengeloo YouTube kanaal richt zich voornamelijk op mensen buiten Sprengeloo. U kunt er promotiefilmpjes, videomateriaal van activiteiten en lesmaterialen bekijken.

Website
Onze website richt zich op alle doelgroepen en heeft speciale pagina’s voor groep 7/8 leerlingen en bedrijven & organisaties die samenwerking zoeken met Sprengeloo (of onderwijs in het algemeen).

De website is volop in beweging, net als de school. Er worden regelmatig interessante en handige mogelijkheden en links toegevoegd. Op de website kun je ook inloggen bij Magister. Achter de inlog vind je je cijfers, ELO, je rooster, absentie, adresgegevens, verstuurde post en foto’s.

Bij bijzondere activiteiten worden foto’s gemaakt door docenten en leerlingen. Sommige foto’s worden op de website geplaatst. De school heeft toestemming nodig van jouw ouders/verzorgers om deze foto’s te mogen publiceren. Je krijgt dan een toestemmingsformulier dat je kunt laten tekenen door je ouder/verzorger. Heb je er bij nader inzien toch bezwaar tegen dat er foto’s geplaatst worden waar jij op staat, dan moet je ons dat schriftelijk melden, we verwijderen dan deze foto. Heb je zelf leuke foto’s of nieuwsartikelen, dan kun je die via het mediateam laten plaatsen. Contactpersoon is dhr. Zintel, e-mail: n.zintel@sprengeloo.nl

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij Sprengeloo om in samenspraak de kwaliteit en identiteit van de school te waarborgen.

Daarom is er een drietal overlegorganen waarin ouders kunnen meedenken en meepraten over schoolzaken.

Adviezen en verbeterpunten vanuit deze overlegorganen worden voorgelegd aan de directie van de school.

Als mensen samenwerken gaat er wel eens iets niet goed. Je bent het een keer niet met elkaar eens, of je voelt je tekortgedaan. We proberen het eerst met praten op te lossen.
Heeft u een klacht? In onderstaand schema ziet u bij wie u terecht kunt.

Klacht betreft Verwijzing naar
Situatie in een klas de mentor van uw kind
Een mentor De docent coördinator van het betreffende leerjaar
Een docent De leidinggevende van deze docent
Een conciërge De leidinggevende van deze conciërge.
Een docent coördinator de adjunct-directeur die de docent coördinator aanstuurt
Een adjunct-directeur de directeur
Een directeur de algemeen directeur VO
Sanctie opgelegd door school eerst de betreffende docent coördinator, daarna de schooldirectie
Roosterzaken de adjunct-directeur die roosterzaken in zijn/haar portefeuille heeft
Verlofaanvragen De verzuim coördinator
Rapporten eerst de betreffende mentor, daarna de docent coördinator van het betreffende leerjaar.
Bevordering eerst de betreffende mentor, daarna de docent coördinator van het betreffende leerjaar.
Programma van Toetsing en Afsluiting Eerst de docent coördinator van het examenjaar, daarna de examensecretaris.
Ongewenste intimiteiten of vertrouwelijke zaken Vertrouwenspersoon

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de schooldirectie.

Een enkele keer lukt samen oplossen niet en kom je er niet meer uit. Op Sprengeloo vinden we dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. We kennen daarvoor een protocol. In dit  we de volgende indeling van klachten:

 1. klachten over de schoolorganisatie: schoolregels, overgangsregels, overgangsnormen, eindexamen;
 2. klachten over ongewenst gedrag: agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag;
 3. klachten over de afhandeling van een klacht door de school of over het optreden van (een lid van) de directie of het bestuur.

Klachtenprocedure Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Apeldoorn
Het is ook mogelijk om een klacht op stichtingsniveau af te handelen. Voor een volledige beschrijving van de stichtingsbrede klachtenprocedure klik hier.

Landelijke Klachtencommissie
Als een probleem niet op school of op stichtingsniveau opgelost kan worden, kunt u aankloppen bij de landelijke klachtencommissie, waarbij Sprengeloo is aangesloten. Deze commissie bestaat uit een aantal deskundigen. Alle informatie die daarvoor nodig is kunt u op school krijgen.

Adres Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T (070) 386 16 97
F (070) 302 08 36
E info@klachtencommissie.org
www.klachtencommissie.org

Leren en naar school gaan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders. Sprengeloo wil graag zo transparant mogelijk werken. Daarom geven we ouders via internet toegang tot een aantal gegevens uit ons leerlingadministratieprogramma Somtoday. Hierdoor blijft u als ouder/verzorger goed op de hoogte van de resultaten en aan- en afwezigheid van uw kind.

De volgende informatie kunt u over uw kind bekijken:

 • leerling(kind)gegevens
 • cijfers
 • absentie

Inlognaam en wachtwoord
Om de gegevens van uw kind te kunnen raadplegen, ontvangt u een unieke inlognaam en wachtwoord. Uw kind heeft zijn/haar eigen inloggegevens.

Heeft u vragen?

Met vragen over de absentie, te laat komen of lesverwijdering, kunt u terecht bij de mentor van uw kind. Vragen over cijfers kunt u stellen aan de betreffende docent.

In onze jaaragenda kunt u opzoeken wanneer er een informatie of spreekavond is.
Voor sommige avonden is het noodzakelijk om u vooraf aan te melden. Wanneer dat het geval is leest u in het agenda hoe u zich kan aanmelden. U opent het agenda item door er op te klikken.

Ouder- infoavonden

Aan het begin van het schooljaar ontvangen je ouders een uitnodiging voor een kennismakingsavond. Per leerjaar organiseren we zo’n bijeenkomst met een algemeen deel en een deel met de mentor. Ook over andere onderwerpen organiseert Sprengeloo ouderavonden. Deze zijn van belang omdat hier onderwerpen aan bod komen die gaan over jouw schoolcarrière, zoals doorstroommogelijkheden binnen Sprengeloo, beroepskeuze, informatie rondom het examen en vervolgopleidingen.

Info avond gemist? U vindt alle publicaties van de avond terug onder het tabblad Prikbord op deze webpagina.

Spreekavonden

Na elk rapport hebben je ouders de gelegenheid met je leraren te spreken. We verwachten dat je zelf meekomt. We spreken liever met dan over iemand tijdens deze 10-minutengesprekken! Je ouders moeten zich wel vooraf via Magister opgeven. Daarvoor ontvangen ze bericht op hun Magisteraccount.
Wanneer je ouders tussendoor een van de leraren willen spreken of hen iets willen vragen, kunnen ze naar school bellen of mailen.

 

Informatieavond gemist? Hier vindt u alle publicaties die tijdens de informatieavonden zijn gebruikt:

Leerjaar 1:

 • Infoblad leerjaar 1 (niet beschikbaar)
 • Powerpoint info (niet beschikbaar)
Leerjaar 3:

 • Infoblad leerjaar 3 (niet beschikbaar)
 • Powerpoint info (niet beschikbaar)
Leerjaar 2:

 • Infoblad leerjaar 2 (niet beschikbaar)
 • Powerpoint info (niet beschikbaar)
Leerjaar 4:

 

Met onze nieuwsbrief houden we jou en je ouders op de hoogte van alles wat er op onze school speelt. De nieuwsbrief ontvangen je ouders maandelijks in hun mailbox. Verandert het mailadres? Pas dit dan aan in Magister!

Nieuwsbrief gemist? Download hier de nieuwsbrieven van het huidige cursusjaar!

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 5

Nieuwsbrief 6

De meeste informatie en brieven versturen wij per e-mail naar ouders en leerlingen. Verandert uw e-mailadres, pas dit dan aan in Magister. Brieven per post en formulieren waarvoor een handtekening nodig is sturen wij naar het adres waar de leerling ingeschreven staat.

(zie ook communicatie gescheiden ouders)

Het contact tussen ouder en school loopt via de ouder bij wie de leerling in huis woont. Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, is deze verplicht beide ouders actief van informatie te voorzien. Beide ouders worden dan betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school.

Aanvullende afspraken
De niet-verzorgende ouder kan bij de directie een verzoek indienen om rechtstreeks door school geïnformeerd te worden. Dat verzoek dient schriftelijk ingediend te worden en voorzien te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. De verzorgende ouder wordt op de hoogte gesteld van de aanvraag van dit verzoek.

Ouderlijk gezag
Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daar om vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien, bijvoorbeeld de schoolprestaties.

In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. Bijvoorbeeld als er sprake is van een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie voor ouders is beperkt.

Sprengeloo is ook te vinden op social media, met als algemeen doel de betrokkenheid van (oud)leerlingen, ouders en derden te vergroten.
Hieronder een opsomming van diensten die daarvoor ingezet worden met korte toelichting met welk specifiek doel:

Instagram
Het officiële Sprengeloo Instagram account richt zich voornamelijk op onze leerlingen en is bedoeld als infotainment kanaal. Hoewel het soms lastig is met de AVG richtlijnen, proberen we excursies en activiteiten in beelden te vangen en die met leerlingen en ouders te delen.
Het is niet toegestaan om Instagram account te maken/beheren met de naam of het logo van Sprengeloo.

Facebook
Het officiële Sprengeloo Facebook account richt zich voornamelijk op ouders en (oud)leerlingen en is bedoeld om te informeren over excursies en evenementen waarbij ouders en geïnteresseerden zijn uitgenodigd, zoals bijvoorbeeld de Kerstmarkt en de diplomering.

YouTube
Het officiële Sprengeloo YouTube kanaal richt zich voornamelijk op mensen buiten Sprengeloo. U kunt er promotiefilmpjes, videomateriaal van activiteiten en lesmaterialen bekijken.

Website
Onze website richt zich op alle doelgroepen en heeft speciale pagina’s voor groep 7/8 leerlingen en bedrijven & organisaties die samenwerking zoeken met Sprengeloo (of onderwijs in het algemeen).

De website is volop in beweging, net als de school. Er worden regelmatig interessante en handige mogelijkheden en links toegevoegd. Op de website kun je ook inloggen bij Magister. Achter de inlog vind je je cijfers, ELO, je rooster, absentie, adresgegevens, verstuurde post en foto’s.

Bij bijzondere activiteiten worden foto’s gemaakt door docenten en leerlingen. Sommige foto’s worden op de website geplaatst. De school heeft toestemming nodig van jouw ouders/verzorgers om deze foto’s te mogen publiceren. Je krijgt dan een toestemmingsformulier dat je kunt laten tekenen door je ouder/verzorger. Heb je er bij nader inzien toch bezwaar tegen dat er foto’s geplaatst worden waar jij op staat, dan moet je ons dat schriftelijk melden, we verwijderen dan deze foto. Heb je zelf leuke foto’s of nieuwsartikelen, dan kun je die via het mediateam laten plaatsen. Contactpersoon is dhr. Zintel, e-mail: n.zintel@sprengeloo.nl

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij Sprengeloo om in samenspraak de kwaliteit en identiteit van de school te waarborgen.

Daarom is er een drietal overlegorganen waarin ouders kunnen meedenken en meepraten over schoolzaken.

Adviezen en verbeterpunten vanuit deze overlegorganen worden voorgelegd aan de directie van de school.

Als mensen samenwerken gaat er wel eens iets niet goed. Je bent het een keer niet met elkaar eens, of je voelt je tekortgedaan. We proberen het eerst met praten op te lossen.
Heeft u een klacht? In onderstaand schema ziet u bij wie u terecht kunt.

Klacht betreft Verwijzing naar
Situatie in een klas de mentor van uw kind
Een mentor De docent coördinator van het betreffende leerjaar
Een docent De leidinggevende van deze docent
Een conciërge De leidinggevende van deze conciërge.
Een docent coördinator de adjunct-directeur die de docent coördinator aanstuurt
Een adjunct-directeur de directeur
Een directeur de algemeen directeur VO
Sanctie opgelegd door school eerst de betreffende docent coördinator, daarna de schooldirectie
Roosterzaken de adjunct-directeur die roosterzaken in zijn/haar portefeuille heeft
Verlofaanvragen De verzuim coördinator
Rapporten eerst de betreffende mentor, daarna de docent coördinator van het betreffende leerjaar.
Bevordering eerst de betreffende mentor, daarna de docent coördinator van het betreffende leerjaar.
Programma van Toetsing en Afsluiting Eerst de docent coördinator van het examenjaar, daarna de examensecretaris.
Ongewenste intimiteiten of vertrouwelijke zaken Vertrouwenspersoon

Indien u bij de betreffende functionaris geen gehoor heeft gekregen, kunt u contact opnemen met de schooldirectie.

Een enkele keer lukt samen oplossen niet en kom je er niet meer uit. Op Sprengeloo vinden we dat élk probleem, hoe vervelend ook, opgelost moet worden. We kennen daarvoor een protocol. In dit  we de volgende indeling van klachten:

 1. klachten over de schoolorganisatie: schoolregels, overgangsregels, overgangsnormen, eindexamen;
 2. klachten over ongewenst gedrag: agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en ander ongewenst gedrag;
 3. klachten over de afhandeling van een klacht door de school of over het optreden van (een lid van) de directie of het bestuur.

Klachtenprocedure Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Apeldoorn
Het is ook mogelijk om een klacht op stichtingsniveau af te handelen. Voor een volledige beschrijving van de stichtingsbrede klachtenprocedure klik hier.

Landelijke Klachtencommissie
Als een probleem niet op school of op stichtingsniveau opgelost kan worden, kunt u aankloppen bij de landelijke klachtencommissie, waarbij Sprengeloo is aangesloten. Deze commissie bestaat uit een aantal deskundigen. Alle informatie die daarvoor nodig is kunt u op school krijgen.

Adres Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
T (070) 386 16 97
F (070) 302 08 36
E info@klachtencommissie.org
www.klachtencommissie.org