Speciaal voor ouders

Een goede communicatie met u als ouder of verzorger vinden wij erg belangrijk. Daarom houden wij u op verschillende manieren op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school en de ontwikkelingen van uw kind. Bijvoorbeeld door middel van een digitale nieuwsbrief en ouderavonden. Ook kunt u de absentiegegevens, cijfers en naw-gegevens van uw kind inzien in het leerlingvolgsysteem Magister.

Sprengeloo organiseert twee maal per jaar een ouderpanel. In dit panel kunt u meedenken over ons onderwijs en de gang van zaken op school. U kunt zich hiervoor opgeven via info@sprengeloo.nl.