Speciaal voor ouders

Een goede communicatie met u als ouder of verzorger vinden wij erg belangrijk. Daarom houden wij u op verschillende manieren op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school en de ontwikkelingen van uw kind. Bijvoorbeeld door middel van een digitale nieuwsbrief en ouderavonden. Ook kunt u de absentiegegevens, cijfers en naw-gegevens van uw kind inzien in het leerlingvolgsysteem Magister.

Sprengeloo organiseert twee maal per jaar een ouderpanel. In dit panel kunt u meedenken over ons onderwijs en de gang van zaken op school. U kunt zich hiervoor opgeven via info@sprengeloo.nl.

Karin (via Facebook) Zeer enthousiast over de betrokken leraren op deze school! top!

In het belang van onze leerlingen is goed contact met ouders en verzorgers essentieel. Samen met het thuisfront stimuleren we de leerling om het beste uit zichzelf te halen. We streven naar heldere, tijdige communicatie via korte lijnen. De mentor is hierin eerste aanspreekpunt. Daarnaast ontvangt u nieuwsbrieven, kunt u via Magister de vorderingen van uw kind/pupil op diverse gebieden monitoren en ook online houden we u op de hoogte van het reilen en zeilen op Sprengeloo. Bent u tevreden, zeg het anderen. Heeft u een klacht, zeg het ons!

Vrienden van Sprengeloo, samen werken aan de toekomst!

Lees meer...