Februari is traditioneel gezien de maand waarin de leerlingen van leerjaar 2 worden voorgelicht over de profielkeuze’s voor leerjaar 3. Vanwege Corona wordt deze voorlichting digitaal georganiseerd. Ouders en leerlingen die het betreft ontvangen hiervoor een uitnodiging. Voor wie de uitnodiging niet heeft ontvangen maar wel geïnteresseerd is hebben we een pagina gecreëerd op onze website waar je op je gemak de filmpjes nog eens rustig kan terug zien!

Keuze hulp – Sprengeloo