Organisatie

Onderbouw
Op Sprengeloo vormen de eerste twee jaren de onderbouw: je krijgt een goede algemene basis. Via praktijklessen maak je ook al kennis met de verschillende richtingen die je in de derde klas kan kiezen. Je volgt onderwijs dat bij je past, op je eigen niveau. Je komt in een basis-, kader- of mavo X-tra-klas of in een dakpanklas (basis/kader, kader/mavo). In een dakpanklas wordt op het hogere niveau lesgegeven. We streven naar een goede verdeling tussen het aantal basis-, kader- en mavoklassen.

We willen ervoor zorgen dat je naar je beste kunnen presteert. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat jij plezier hebt op school, want dan gaat het leren vaak ook beter. We vinden dat er meer is dan de schoolvakken alleen. Daarom leer je ook iets over het omgaan met andere mensen en welke beroepsmogelijkheden je hebt. Tijdens de mentorlessen wordt hier veel aandacht aan besteed. In de onderbouw krijg je les in vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij, techniek, sport en kunst & cultuur. Op onze website zie je in de lessentabel precies welke vakken je hoeveel uur per week krijgt.

Nadat je in de eerste en tweede klas hebt ontdekt wat je leuk vindt en waar je goed in bent, kies je aan het eind van klas 2 een profielvak. In de tweede klas bereiden we je voor op deze keuze. Je krijgt in klas 2 Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) zodat je kunt ervaren wat het beste bij je past. Dit ga je doen bij alle profielvakken die we op Sprengeloo aanbieden, namelijk Zorg en Welzijn (Z&W), Bouwen Wonen en Interieur (BWI), Produceren Installeren en Energie (PIE), Mobiliteit en Transport (M&T) en Dienstverlening en Producten (D&P). In klas 3 en 4 ga je in één van de profielen leren en vooral veel praktisch aan de slag, DOEN dus. Je doet eind leerjaar 4 ook examen in een profielvak*

(*verplicht in basis/kader, keuze bij Mavo)

Beroepsgerichte leerwegen (basis & kader)

Het verschil tussen basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht is het niveau waarop je leert en heeft daardoor ook te maken met je vervolgopleiding op het mbo. In de kaderberoepsgerichte leerweg bieden we je zeven examenvakken. Daarvan is het beroepsgerichte vak er één. In de basisberoepsgerichte leerweg krijg je zes examenvakken waarvan het beroepsgerichte vak er één is. Goed om te weten is dat je ook op stage gaat. Zo leer je ook in de praktijk!

Mavo X-tra

Speciaal voor ambitieuze mavoleerlingen die praktisch zijn ingesteld, heeft Sprengeloo de mavo X-tra. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die een mavo-/vmbo-tl-niveau hebben én voldoende energie om naast de theorie extra praktijk te volgen.

Op mavo X-tra krijg je praktijkvakken die je niet krijgt op een gewone mavo. In de onderbouw ontdek je jouw talenten op een breed terrein doordat je extra vakken volgt en kennis maakt met de praktijkruimtes van de beroepsgerichte vakken. Aan het eind van leerjaar 2 kies je een profiel waarin je verdergaat. In leerjaar 3 en 4 volg je wekelijks praktijkvakken. Je kunt kiezen uit de beroepsgerichte vakken: Dienstverlening & Producten, Zorg & Welzijn, Bouwen, Wonen & Interieur, Produceren, Installeren en Energie of Mobiliteit & Transport. Daarnaast kun je kiezen voor LO-2 (examenvak sport), het vak beeldend, geschiedenis, nask2 en maatschappijkunde. Dat betekent méér vakken in dezelfde lestijd. Bovendien ga je elk jaar op stage. Door een gevarieerd aanbod van masterclasses is er ruimte voor individuele keuzes.

In onze profielen bieden we ruimte voor je talenten. Elk van de vijf profielen bestaat voor Basis en Kader uit vier profieldelen, deze zijn verplicht. Daarnaast kies je vier keuzedelen. Een van de keuzedelen mag je ook uit een ander profiel kiezen. Voor mavo X-tra geldt dat je twee profieldelen volgt en twee keuzedelen bij je eigen gekozen profiel.

Op Sprengeloo bieden we de profielen:

  • Zorg en welzijn (Z&W)
  • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
  • Produceren, installeren en energie (PIE)
  • Mobiliteit en transport (M&T)
  • Dienstverlening en producten (D&P)

In de keuzewijzers van leerjaar 2 en 3 staat meer informatie over de inhoud van de profielen:

Op het OLC kunnen leerlingen rustig werken buiten de lestijden en kunnen ze even ontspannen door bijvoorbeeld een spelletje te doen. Leerlingen kunnen hier ook gebruik maken van de mediatheek met PC’s, boeken lenen met je schoolpas en vragen stellen over de schoolboeken. In sommige gevallen kunnen hier ook toetsen worden ingehaald na 14.00 uur, hiervoor moet je dan wel een afspraak maken met je docent.

Op het OLC zit ook de verzuimcoördinator.

Het RUST.  (spreek uit als rustpunt) is bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan rust in de pauze. Wanneer een leerling behoefte heeft aan rust in de pauze, dus fluisterstilte dan is er nu de mogelijkheid om in het OLC te pauzeren. RUST. is dus uitsluitend bedoeld voor leerlingen die echt rust nodig hebben of hoogsensitief zijn, hooggevoelig of rust gewoonweg heel prettig vinden.

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing en inzet van hulpmiddelen en ambulante begeleiding in de vorm van arrangementen. Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 2505 opgericht.
Uitgangspunt is: Organiseer passend onderwijs in het reguliere onderwijs als het kan, in het speciaal onderwijs als het moet

Iedere leerling krijgt dus in principe op elke school de juiste basisondersteuning. Wanneer een leerling bijvoorbeeld dyslectisch is, krijgt hij/zij op Sprengeloo begeleiding. Voor meer specialistische hulp en extra ondersteuning hebben de scholen onderling afspraken gemaakt. De scholen binnen het Samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een volledig dekkend ondersteuningsaanbod.
In het Schoolondersteuningsplan staat uitgebreid beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning Sprengeloo aanbiedt.

Sprengeloo maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie. Bijna 2.000 medewerkers maken zich sterk voor kwalitatief en uitdagend onderwijs voor ruim 13.000 leerlingen.

Algemeen directeur voortgezet onderwijs:
interim-directeur dhr. T. Bekker

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer

E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Onderbouw
Op Sprengeloo vormen de eerste twee jaren de onderbouw: je krijgt een goede algemene basis. Via praktijklessen maak je ook al kennis met de verschillende richtingen die je in de derde klas kan kiezen. Je volgt onderwijs dat bij je past, op je eigen niveau. Je komt in een basis-, kader- of mavo X-tra-klas of in een dakpanklas (basis/kader, kader/mavo). In een dakpanklas wordt op het hogere niveau lesgegeven. We streven naar een goede verdeling tussen het aantal basis-, kader- en mavoklassen.

We willen ervoor zorgen dat je naar je beste kunnen presteert. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat jij plezier hebt op school, want dan gaat het leren vaak ook beter. We vinden dat er meer is dan de schoolvakken alleen. Daarom leer je ook iets over het omgaan met andere mensen en welke beroepsmogelijkheden je hebt. Tijdens de mentorlessen wordt hier veel aandacht aan besteed. In de onderbouw krijg je les in vakken als Nederlands, Engels, wiskunde, mens & maatschappij, techniek, sport en kunst & cultuur. Op onze website zie je in de lessentabel precies welke vakken je hoeveel uur per week krijgt.

Nadat je in de eerste en tweede klas hebt ontdekt wat je leuk vindt en waar je goed in bent, kies je aan het eind van klas 2 een profielvak. In de tweede klas bereiden we je voor op deze keuze. Je krijgt in klas 2 Praktische Profiel Oriëntatie (PPO) zodat je kunt ervaren wat het beste bij je past. Dit ga je doen bij alle profielvakken die we op Sprengeloo aanbieden, namelijk Zorg en Welzijn (Z&W), Bouwen Wonen en Interieur (BWI), Produceren Installeren en Energie (PIE), Mobiliteit en Transport (M&T) en Dienstverlening en Producten (D&P). In klas 3 en 4 ga je in één van de profielen leren en vooral veel praktisch aan de slag, DOEN dus. Je doet eind leerjaar 4 ook examen in een profielvak*

(*verplicht in basis/kader, keuze bij Mavo)

Beroepsgerichte leerwegen (basis & kader)

Het verschil tussen basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht is het niveau waarop je leert en heeft daardoor ook te maken met je vervolgopleiding op het mbo. In de kaderberoepsgerichte leerweg bieden we je zeven examenvakken. Daarvan is het beroepsgerichte vak er één. In de basisberoepsgerichte leerweg krijg je zes examenvakken waarvan het beroepsgerichte vak er één is. Goed om te weten is dat je ook op stage gaat. Zo leer je ook in de praktijk!

Mavo X-tra

Speciaal voor ambitieuze mavoleerlingen die praktisch zijn ingesteld, heeft Sprengeloo de mavo X-tra. Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die een mavo-/vmbo-tl-niveau hebben én voldoende energie om naast de theorie extra praktijk te volgen.

Op mavo X-tra krijg je praktijkvakken die je niet krijgt op een gewone mavo. In de onderbouw ontdek je jouw talenten op een breed terrein doordat je extra vakken volgt en kennis maakt met de praktijkruimtes van de beroepsgerichte vakken. Aan het eind van leerjaar 2 kies je een profiel waarin je verdergaat. In leerjaar 3 en 4 volg je wekelijks praktijkvakken. Je kunt kiezen uit de beroepsgerichte vakken: Dienstverlening & Producten, Zorg & Welzijn, Bouwen, Wonen & Interieur, Produceren, Installeren en Energie of Mobiliteit & Transport. Daarnaast kun je kiezen voor LO-2 (examenvak sport), het vak beeldend, geschiedenis, nask2 en maatschappijkunde. Dat betekent méér vakken in dezelfde lestijd. Bovendien ga je elk jaar op stage. Door een gevarieerd aanbod van masterclasses is er ruimte voor individuele keuzes.

In onze profielen bieden we ruimte voor je talenten. Elk van de vijf profielen bestaat voor Basis en Kader uit vier profieldelen, deze zijn verplicht. Daarnaast kies je vier keuzedelen. Een van de keuzedelen mag je ook uit een ander profiel kiezen. Voor mavo X-tra geldt dat je twee profieldelen volgt en twee keuzedelen bij je eigen gekozen profiel.

Op Sprengeloo bieden we de profielen:

  • Zorg en welzijn (Z&W)
  • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
  • Produceren, installeren en energie (PIE)
  • Mobiliteit en transport (M&T)
  • Dienstverlening en producten (D&P)

In de keuzewijzers van leerjaar 2 en 3 staat meer informatie over de inhoud van de profielen:

Op het OLC kunnen leerlingen rustig werken buiten de lestijden en kunnen ze even ontspannen door bijvoorbeeld een spelletje te doen. Leerlingen kunnen hier ook gebruik maken van de mediatheek met PC’s, boeken lenen met je schoolpas en vragen stellen over de schoolboeken. In sommige gevallen kunnen hier ook toetsen worden ingehaald na 14.00 uur, hiervoor moet je dan wel een afspraak maken met je docent.

Op het OLC zit ook de verzuimcoördinator.

Het RUST.  (spreek uit als rustpunt) is bedoeld voor leerlingen die behoefte hebben aan rust in de pauze. Wanneer een leerling behoefte heeft aan rust in de pauze, dus fluisterstilte dan is er nu de mogelijkheid om in het OLC te pauzeren. RUST. is dus uitsluitend bedoeld voor leerlingen die echt rust nodig hebben of hoogsensitief zijn, hooggevoelig of rust gewoonweg heel prettig vinden.

Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, georganiseerd is. Bijvoorbeeld: extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, scholing en inzet van hulpmiddelen en ambulante begeleiding in de vorm van arrangementen. Alle VO-scholen in Apeldoorn, Epe en Voorst nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de invoering van passend onderwijs. Daarom is Samenwerkingsverband 2505 opgericht.
Uitgangspunt is: Organiseer passend onderwijs in het reguliere onderwijs als het kan, in het speciaal onderwijs als het moet

Iedere leerling krijgt dus in principe op elke school de juiste basisondersteuning. Wanneer een leerling bijvoorbeeld dyslectisch is, krijgt hij/zij op Sprengeloo begeleiding. Voor meer specialistische hulp en extra ondersteuning hebben de scholen onderling afspraken gemaakt. De scholen binnen het Samenwerkingsverband zorgen gezamenlijk voor een volledig dekkend ondersteuningsaanbod.
In het Schoolondersteuningsplan staat uitgebreid beschreven welke basisondersteuning en extra ondersteuning Sprengeloo aanbiedt.

Sprengeloo maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie. Bijna 2.000 medewerkers maken zich sterk voor kwalitatief en uitdagend onderwijs voor ruim 13.000 leerlingen.

Algemeen directeur voortgezet onderwijs:
interim-directeur dhr. T. Bekker

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer

E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99