Onderwijs

Het vmbo is bij uitstek een onderwijstype waar je leert door te doen. Natuurlijk zie je dat vooral terug in praktische lessen bij de profielen, maar ook in de theoretische algemene vakken proberen we door contextrijk onderwijs de link te leggen met de (beroeps) praktijk.

Naast de praktische vaardigheden en vakkennis besteden we veel aandacht aan studievaardigheden, samenwerken en maatschappelijke betrokkenheid.

 

Welke lessen je in welk leerjaar krijgt kun je in de lessentabellen vinden. We veranderen wel eens iets aan ons onderwijs dus soms verandert een lessentabel van een leerjaar of van een niveau. Elk jaar worden de lessentabellen opnieuw vastgesteld. De DMR moet daarmee akkoord gaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de lessentabellen leerjaar 1+2 en leerjaar 3+4 van het lopende curriculum:

Op Sprengeloo gebruiken we deze afkortingen voor de vakken:

ak   aardrijkskunde
bi   biologie
binas   biologie/natuurkunde/scheikunde
du   Duits
ec   economie
en   Engels
ha   handvaardigheid
if   informatica
kc   kunst en cultuur plusvak
lo   lichamelijke opvoeding
lv   levensbeschouwelijke vorming
ma1   maatschappijleer
mask   maatschappijkunde (keuze in klas 4)
men   mentorles
mm   mens en maatschappij
mu   muziek
ne   Nederlands
nsk1   natuur-/scheikunde
ntl   Nederlands extra
ppo   praktische profiel oriëntatie
rek   rekenen
rh   remediale hulp
sb   sport & bewegen
sbk   sport & bewegen plusvak
sci   science (techniek en natuurkunde) plusvak
sl   studieles
te   tekenen
tn   techniek algemeen (onderbouw)
wi   wiskunde

Op Sprengeloo doen we veel aan sport. In de eerste klas krijg je 4 lesuren sport per week (zie ook je lessentabel), alle tweede klassen sporten 3 lesuren en in de derde klas krijg je 2 lesuren sport. In de vierde klas krijg je sportoriëntatie. Je gaat dan buiten school andere sporten doen, bijvoorbeeld mountainbiken, tennis, squash, kickboksen en fitness.

Buiten sporten
In de periode vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie en vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie sporten we buiten. We doen dit op het terrein van AGOVV. Leerlingen fietsen op eigen gelegenheid naar het buitenveld. Bij slecht weer sporten we binnen. Sportdocenten geven aan of er binnen of buiten gesport wordt.

Spelregels

 • Wij verwachten dat alle leerlingen sportkleding en -schoenen meenemen en deze dragen tijdens de sportles.
 • Tijdens de sportles willen we geen telefoons zien!
 • Wij adviseren je waardevolle spullen in je kluisje te stoppen als je gaat sporten.
 • Wanneer je deze spullen toch meeneemt, is er nog een mogelijkheid om ze op eigen risico in de ‘waardevolle spullenbak’ bij de docent te leggen.
 • Sprengeloo is nooit aansprakelijk voor vermissing of diefstal van spullen!

Sportdagen
Enkele keren per jaar organiseren we een sportdag en sponsorloop. Je kunt dan denken aan een voetbal-, atletiek- en softbaltoernooi. Verder doen we ook ieder jaar mee met Mission Olympic (Olympic Moves). We gaan dan met een onder- en bovenbouwteam naar de voorrondes voor de Nederlandse kampioenschappen zaalvoetbal.

WiFi
Het (wifi) netwerk wordt beheerd door de ICT Servicedesk van de VOG. Het dataverkeer wordt gefilterd volgens het VOG beleid/protocol waarmee sommige sites of apps worden geblokkeerd. Gebruikers kunnen gratis inloggen op de VOG portal.

ICT 
ICT speelt in ons onderwijs een grote rol. Het gebruik van digitale middelen maakt het eenvoudiger te differentiëren en in te spelen op de actualiteit. De digitale leermiddelen die worden ingezet op Sprengeloo zijn op school aanwezig. Behalve de met digiborden uitgeruste lokalen zijn er computerlokalen en laptopkarren die ingezet worden tijdens de les.
Het kan handig zijn om voor je huiswerk wel een laptop of computer thuis te hebben.

Niet verplicht
Het is niet verplicht om een laptop of computer aan te schaffen. Sprengeloo garandeert altijd dat onderwijs gevolgd kan worden. Hiertoe beschikt de school over computers, laptops en tablets die de leerlingen kunnen gebruiken.

Laptop aanschaffen
Wil je een laptop aanschaffen die je goed kunt gebruiken voor je schoolwerk? Lees dan verder om te zien aan welke eisen een apparaat moet voldoen.

Eisen laptop
Misschien heb je al een laptop of wil je zelf een laptop aanschaffen? Advies is dat je laptop in ieder geval voldoet aan de volgende eisen:

 • De accu van de laptop moet voldoende capaciteit hebben zodat je er geruime tijd mee kunt werken.
 • Om verbinding te kunnen maken met ons draadloze netwerk op school moet de laptop een draadloze NIC te hebben die voldoet aan een van de volgende Wi-Fi standaarden: IEEE  802.11g (max. 54 Mbps, 2,4 Ghz),  IEEE 802.11a (max. 54 Mbps, 5 Ghz), IEEE 802.11n (max. 600 Mbps, 2,4 Ghz en 5 Ghz), IEEE 802.11ac (max. 1,3 Gbps, 5Ghz)
 • De laptop moet beschikken over een Office pakket 2010 of hoger. Leerlingen kunnen het Office pakket gratis aanschaffen via Slim.

Praktische tips:

 • Een kleinere, lichte laptop (13,3″) is makkelijker te vervoeren, mocht je hem op school buiten de lessen willen gebruiken.
 • Als je je laptop regelmatig vervoert tussen school en huis is het verstandig een laptop te kiezen met een stevige behuizing of een stevige tas.
 • Kies liever voor een laptop met een SSD-schijf dan één met een hybride-schijf.

Tablet
Sommige leerlingen vinden het prettig naast, of in plaats van, hun laptop een tablet te gebruiken. Let op: Nog niet alle software is geschikt voor tablets!

De Magister app is onmisbaar voor leerlingen. Niet alleen kun je in Magister je lesrooster raadplegen, ook je huiswerk, toetsen en behaalde cijfers vind je terug in Magister.

In de elektronische leeromgeving (ELO) van Magister vind je bovendien allerlei documenten zoals studiewijzers en praktische opdrachten.

Ook kun je berichten sturen naar je docenten en klasgenoten.

ELO van lesmethodes
Veel methodes hebben tegenwoordig naast een tekst- en/of werkboek een eigen ELO. Met een activatiecode, die je meestal van de docent ontvangt, kun je inloggen en toegang krijgen tot extra oefenstof. De ELO biedt de lesstof van een hoofdstuk uit je gewone lesboek interactief aan. Met de meeste ELO pakketten kun je in voorbereiding op repetities een oefentoets maken.

Office 365 school account
Iedere leerling heeft een eigen office 365 account. (voornaam.achternaam@leerling.sprengeloo.nl) Via dit office account kun je gebruik maken van de office programma’s Word, Excel enz. Bestanden sla je op in de cloud. Zo kun je overal en altijd bij je schoolwerk komen. In leerjaar 3 & 4 zul je ook veel gebruik maken van het mailaccount van office 365.

In alle leerjaren doe je mee aan het loopbaanoriëntatieprogramma (LOB). Door met je te praten en door vragen te stellen zetten we je aan het denken over jouw kwaliteiten en talenten. Zo stel je bijvoorbeeld vragen over jezelf en de ervaringen die je hebt opgedaan:

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Waar sta ik voor? Wat heb ik gedaan? Wat ging goed?  Wat ging minder goed en hoe kwam dat? Wat past bij mij en wat niet? Waar ligt mijn passie? Waar wil ik mij voor inzetten?

Je vult dan niet alleen reflectieformulieren in, maar we gaan ook in gesprek met je. Omdat we leren buiten de deur heel belangrijk vinden hebben we een aparte commissie opgericht die partners zoekt om ons te helpen te leren buiten de lokalen. Deze commissie heet de Vrienden van Sprengeloo. 

Werk- en opleidingsverkenning
Werk- en opleidingsverkenning is een belangrijk onderdeel van het LOB-programma. Dat betekent dat je op zoek gaat naar informatie over beroepen en opleidingen. Niet alleen op papier en digitaal, maar vooral ook door contact met beroepsbeoefenaren en met docenten en studenten van vervolgopleidingen. Het is daarbij belangrijk dat je niet alleen kijkt en luistert. We verwachten van je dat je zelf actief bezig bent en verschillende praktijkervaringen opdoet. Hierbij kom je allerlei uitdagingen en dilemma’s tegen: welke uitdagingen wil je in je werkzaamheden terugvinden? Met welke dilemma’s houd je je liever niet bezig? Iets anders wat je moet gaan leren, is hoe je kunt netwerken: wie of wat heb jij nodig om jouw wensen te realiseren? De een heeft hier van nature geen moeite mee, de ander zal stapje voor stapje inzien en ervaren wat netwerken inhoudt en waarom netwerken belangrijk is voor je loopbaan.

We organiseren voor elk leerjaar regelmatig momenten waarbij je in of buiten de school ervaring opdoet. Denk aan excursies, meeloopdagen, maatschappelijke stage en beroepsgerichte stages.

Het is belangrijk dat de leerlingen ruimte krijgen om een eigen mening te vormen, zicht te krijgen op de eigen weerbaarheid en te oefenen met seksueel weerbaar gedrag. De interventie brengt een dialoog op gang over (gezonde) seksualiteit en de wijze waarop deze wordt benaderd en geïnterpreteerd door de huidige samenleving/media.

De lesmethode Living Loving heeft als doel om scholen zelf in staat te stellen aandacht te besteden aan seksualiteit en te werken aan de seksuele weerbaarheid van leerlingen. Dit gebeurt door de lesmethode op te nemen in het bestaande curriculum, docenten te trainen en ouders erbij te betrekken. Zo komt Sprengeloo tot een integrale aanpak van het thema seksualiteit.

Vóór bijna elke vakantie is er een week waarin we het lesrooster gedeeltelijk loslaten en allerlei activiteiten in en buiten de school organiseren. Dit betekent soms dat we aan een thema werken en je bij een paar vakken of zelfs alle vakken dat thema tegenkomt. In deze weken vinden ook activiteiten plaats als sporttoernooien, excursies, reizen, toneel- en muziekvoorstellingen,
bezoeken aan Markant en Coda of andere musea. Ook zijn er opdrachten waarbij je buiten school klussen doet die passen bij het door jou gekozen profielvak. Het zijn weken waarin je op een andere manier kennis en vaardigheden opdoet.

Eerste leerjaar
In het eerste leerjaar hebben we een introductieprogramma om je klasgenoten te leren kennen. We gaan op brugklaskamp en in activiteitenweken is er veel aandacht voor kunst, dans, sport, projecten en samenwerken. Op deze manier leer je elkaar van een andere kant kennen.

Tweede leerjaar 

Het tweede leerjaar staat vooral in het teken van de keuze voor een profielvak. We bereiden jou hierop voor met de praktische profiel oriëntatie (PPO). In een aantal PPO-lessen in de week krijg je les op de beroepsgerichte afdelingen. Deze lessen helpen je te ontdekken wat goed en wat minder goed bij je past. Je mentor helpt je om een juiste keuze te maken. De activiteitenweken en LOB-week zijn ook gericht op het ontdekken van je kwaliteiten. In deze weken plannen we projecten die te maken hebben met maatschappelijke thema’s en met vakinhoudelijke excursies.

Derde leerjaar
Het derde leerjaar beginnen we met een introductie om je kennis te laten maken met je nieuwe mentor en docenten van de richting die je gekozen hebt. Daarnaast maken we je wegwijs in de vakken van leerjaar 3 en 4. In leerjaar 3 hebben we allerlei leuke projecten passend bij je profielvak en beginnen we naast de maatschappelijke verkenning ook met een snuffelstage.

Bij de snuffelstage krijg je een beeld van de organisatie van een bedrijf en de beroepen en functies die in het bedrijf voorkomen. Je kunt uitproberen of het werk in de sector je bevalt en je maakt kennis met wat er te doen is in de branche van je keuze. Je traint je sociale vaardigheden en leert omgaan met collega’s. Je doet enige ervaring op met werken en leert wat onder een goede werkhouding wordt verstaan.

Vierde leerjaar
Helaas gaat in leerjaar 4 de schoolreis dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. Normaal gesproken heb je voor de schoolreis keuze uit een aantal reizen/projecten in binnen- en buitenland. Ook heb je in het examenjaar twee weken beroepsoriënterende stage vanuit de beroepsgerichte vakken. We sluiten je schooltijd af met een activiteit, een gala en de diploma-uitreiking.

Het vmbo is bij uitstek een onderwijstype waar je leert door te doen. Natuurlijk zie je dat vooral terug in praktische lessen bij de profielen, maar ook in de theoretische algemene vakken proberen we door contextrijk onderwijs de link te leggen met de (beroeps) praktijk.

Naast de praktische vaardigheden en vakkennis besteden we veel aandacht aan studievaardigheden, samenwerken en maatschappelijke betrokkenheid.

 

Welke lessen je in welk leerjaar krijgt kun je in de lessentabellen vinden. We veranderen wel eens iets aan ons onderwijs dus soms verandert een lessentabel van een leerjaar of van een niveau. Elk jaar worden de lessentabellen opnieuw vastgesteld. De DMR moet daarmee akkoord gaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de lessentabellen leerjaar 1+2 en leerjaar 3+4 van het lopende curriculum:

Op Sprengeloo gebruiken we deze afkortingen voor de vakken:

ak   aardrijkskunde
bi   biologie
binas   biologie/natuurkunde/scheikunde
du   Duits
ec   economie
en   Engels
ha   handvaardigheid
if   informatica
kc   kunst en cultuur plusvak
lo   lichamelijke opvoeding
lv   levensbeschouwelijke vorming
ma1   maatschappijleer
mask   maatschappijkunde (keuze in klas 4)
men   mentorles
mm   mens en maatschappij
mu   muziek
ne   Nederlands
nsk1   natuur-/scheikunde
ntl   Nederlands extra
ppo   praktische profiel oriëntatie
rek   rekenen
rh   remediale hulp
sb   sport & bewegen
sbk   sport & bewegen plusvak
sci   science (techniek en natuurkunde) plusvak
sl   studieles
te   tekenen
tn   techniek algemeen (onderbouw)
wi   wiskunde

Op Sprengeloo doen we veel aan sport. In de eerste klas krijg je 4 lesuren sport per week (zie ook je lessentabel), alle tweede klassen sporten 3 lesuren en in de derde klas krijg je 2 lesuren sport. In de vierde klas krijg je sportoriëntatie. Je gaat dan buiten school andere sporten doen, bijvoorbeeld mountainbiken, tennis, squash, kickboksen en fitness.

Buiten sporten
In de periode vanaf de zomervakantie tot aan de herfstvakantie en vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie sporten we buiten. We doen dit op het terrein van AGOVV. Leerlingen fietsen op eigen gelegenheid naar het buitenveld. Bij slecht weer sporten we binnen. Sportdocenten geven aan of er binnen of buiten gesport wordt.

Spelregels

 • Wij verwachten dat alle leerlingen sportkleding en -schoenen meenemen en deze dragen tijdens de sportles.
 • Tijdens de sportles willen we geen telefoons zien!
 • Wij adviseren je waardevolle spullen in je kluisje te stoppen als je gaat sporten.
 • Wanneer je deze spullen toch meeneemt, is er nog een mogelijkheid om ze op eigen risico in de ‘waardevolle spullenbak’ bij de docent te leggen.
 • Sprengeloo is nooit aansprakelijk voor vermissing of diefstal van spullen!

Sportdagen
Enkele keren per jaar organiseren we een sportdag en sponsorloop. Je kunt dan denken aan een voetbal-, atletiek- en softbaltoernooi. Verder doen we ook ieder jaar mee met Mission Olympic (Olympic Moves). We gaan dan met een onder- en bovenbouwteam naar de voorrondes voor de Nederlandse kampioenschappen zaalvoetbal.

WiFi
Het (wifi) netwerk wordt beheerd door de ICT Servicedesk van de VOG. Het dataverkeer wordt gefilterd volgens het VOG beleid/protocol waarmee sommige sites of apps worden geblokkeerd. Gebruikers kunnen gratis inloggen op de VOG portal.

ICT 
ICT speelt in ons onderwijs een grote rol. Het gebruik van digitale middelen maakt het eenvoudiger te differentiëren en in te spelen op de actualiteit. De digitale leermiddelen die worden ingezet op Sprengeloo zijn op school aanwezig. Behalve de met digiborden uitgeruste lokalen zijn er computerlokalen en laptopkarren die ingezet worden tijdens de les.
Het kan handig zijn om voor je huiswerk wel een laptop of computer thuis te hebben.

Niet verplicht
Het is niet verplicht om een laptop of computer aan te schaffen. Sprengeloo garandeert altijd dat onderwijs gevolgd kan worden. Hiertoe beschikt de school over computers, laptops en tablets die de leerlingen kunnen gebruiken.

Laptop aanschaffen
Wil je een laptop aanschaffen die je goed kunt gebruiken voor je schoolwerk? Lees dan verder om te zien aan welke eisen een apparaat moet voldoen.

Eisen laptop
Misschien heb je al een laptop of wil je zelf een laptop aanschaffen? Advies is dat je laptop in ieder geval voldoet aan de volgende eisen:

 • De accu van de laptop moet voldoende capaciteit hebben zodat je er geruime tijd mee kunt werken.
 • Om verbinding te kunnen maken met ons draadloze netwerk op school moet de laptop een draadloze NIC te hebben die voldoet aan een van de volgende Wi-Fi standaarden: IEEE  802.11g (max. 54 Mbps, 2,4 Ghz),  IEEE 802.11a (max. 54 Mbps, 5 Ghz), IEEE 802.11n (max. 600 Mbps, 2,4 Ghz en 5 Ghz), IEEE 802.11ac (max. 1,3 Gbps, 5Ghz)
 • De laptop moet beschikken over een Office pakket 2010 of hoger. Leerlingen kunnen het Office pakket gratis aanschaffen via Slim.

Praktische tips:

 • Een kleinere, lichte laptop (13,3″) is makkelijker te vervoeren, mocht je hem op school buiten de lessen willen gebruiken.
 • Als je je laptop regelmatig vervoert tussen school en huis is het verstandig een laptop te kiezen met een stevige behuizing of een stevige tas.
 • Kies liever voor een laptop met een SSD-schijf dan één met een hybride-schijf.

Tablet
Sommige leerlingen vinden het prettig naast, of in plaats van, hun laptop een tablet te gebruiken. Let op: Nog niet alle software is geschikt voor tablets!

De Magister app is onmisbaar voor leerlingen. Niet alleen kun je in Magister je lesrooster raadplegen, ook je huiswerk, toetsen en behaalde cijfers vind je terug in Magister.

In de elektronische leeromgeving (ELO) van Magister vind je bovendien allerlei documenten zoals studiewijzers en praktische opdrachten.

Ook kun je berichten sturen naar je docenten en klasgenoten.

ELO van lesmethodes
Veel methodes hebben tegenwoordig naast een tekst- en/of werkboek een eigen ELO. Met een activatiecode, die je meestal van de docent ontvangt, kun je inloggen en toegang krijgen tot extra oefenstof. De ELO biedt de lesstof van een hoofdstuk uit je gewone lesboek interactief aan. Met de meeste ELO pakketten kun je in voorbereiding op repetities een oefentoets maken.

Office 365 school account
Iedere leerling heeft een eigen office 365 account. (voornaam.achternaam@leerling.sprengeloo.nl) Via dit office account kun je gebruik maken van de office programma’s Word, Excel enz. Bestanden sla je op in de cloud. Zo kun je overal en altijd bij je schoolwerk komen. In leerjaar 3 & 4 zul je ook veel gebruik maken van het mailaccount van office 365.

In alle leerjaren doe je mee aan het loopbaanoriëntatieprogramma (LOB). Door met je te praten en door vragen te stellen zetten we je aan het denken over jouw kwaliteiten en talenten. Zo stel je bijvoorbeeld vragen over jezelf en de ervaringen die je hebt opgedaan:

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Waar sta ik voor? Wat heb ik gedaan? Wat ging goed?  Wat ging minder goed en hoe kwam dat? Wat past bij mij en wat niet? Waar ligt mijn passie? Waar wil ik mij voor inzetten?

Je vult dan niet alleen reflectieformulieren in, maar we gaan ook in gesprek met je. Omdat we leren buiten de deur heel belangrijk vinden hebben we een aparte commissie opgericht die partners zoekt om ons te helpen te leren buiten de lokalen. Deze commissie heet de Vrienden van Sprengeloo. 

Werk- en opleidingsverkenning
Werk- en opleidingsverkenning is een belangrijk onderdeel van het LOB-programma. Dat betekent dat je op zoek gaat naar informatie over beroepen en opleidingen. Niet alleen op papier en digitaal, maar vooral ook door contact met beroepsbeoefenaren en met docenten en studenten van vervolgopleidingen. Het is daarbij belangrijk dat je niet alleen kijkt en luistert. We verwachten van je dat je zelf actief bezig bent en verschillende praktijkervaringen opdoet. Hierbij kom je allerlei uitdagingen en dilemma’s tegen: welke uitdagingen wil je in je werkzaamheden terugvinden? Met welke dilemma’s houd je je liever niet bezig? Iets anders wat je moet gaan leren, is hoe je kunt netwerken: wie of wat heb jij nodig om jouw wensen te realiseren? De een heeft hier van nature geen moeite mee, de ander zal stapje voor stapje inzien en ervaren wat netwerken inhoudt en waarom netwerken belangrijk is voor je loopbaan.

We organiseren voor elk leerjaar regelmatig momenten waarbij je in of buiten de school ervaring opdoet. Denk aan excursies, meeloopdagen, maatschappelijke stage en beroepsgerichte stages.

Het is belangrijk dat de leerlingen ruimte krijgen om een eigen mening te vormen, zicht te krijgen op de eigen weerbaarheid en te oefenen met seksueel weerbaar gedrag. De interventie brengt een dialoog op gang over (gezonde) seksualiteit en de wijze waarop deze wordt benaderd en geïnterpreteerd door de huidige samenleving/media.

De lesmethode Living Loving heeft als doel om scholen zelf in staat te stellen aandacht te besteden aan seksualiteit en te werken aan de seksuele weerbaarheid van leerlingen. Dit gebeurt door de lesmethode op te nemen in het bestaande curriculum, docenten te trainen en ouders erbij te betrekken. Zo komt Sprengeloo tot een integrale aanpak van het thema seksualiteit.

Vóór bijna elke vakantie is er een week waarin we het lesrooster gedeeltelijk loslaten en allerlei activiteiten in en buiten de school organiseren. Dit betekent soms dat we aan een thema werken en je bij een paar vakken of zelfs alle vakken dat thema tegenkomt. In deze weken vinden ook activiteiten plaats als sporttoernooien, excursies, reizen, toneel- en muziekvoorstellingen,
bezoeken aan Markant en Coda of andere musea. Ook zijn er opdrachten waarbij je buiten school klussen doet die passen bij het door jou gekozen profielvak. Het zijn weken waarin je op een andere manier kennis en vaardigheden opdoet.

Eerste leerjaar
In het eerste leerjaar hebben we een introductieprogramma om je klasgenoten te leren kennen. We gaan op brugklaskamp en in activiteitenweken is er veel aandacht voor kunst, dans, sport, projecten en samenwerken. Op deze manier leer je elkaar van een andere kant kennen.

Tweede leerjaar 

Het tweede leerjaar staat vooral in het teken van de keuze voor een profielvak. We bereiden jou hierop voor met de praktische profiel oriëntatie (PPO). In een aantal PPO-lessen in de week krijg je les op de beroepsgerichte afdelingen. Deze lessen helpen je te ontdekken wat goed en wat minder goed bij je past. Je mentor helpt je om een juiste keuze te maken. De activiteitenweken en LOB-week zijn ook gericht op het ontdekken van je kwaliteiten. In deze weken plannen we projecten die te maken hebben met maatschappelijke thema’s en met vakinhoudelijke excursies.

Derde leerjaar
Het derde leerjaar beginnen we met een introductie om je kennis te laten maken met je nieuwe mentor en docenten van de richting die je gekozen hebt. Daarnaast maken we je wegwijs in de vakken van leerjaar 3 en 4. In leerjaar 3 hebben we allerlei leuke projecten passend bij je profielvak en beginnen we naast de maatschappelijke verkenning ook met een snuffelstage.

Bij de snuffelstage krijg je een beeld van de organisatie van een bedrijf en de beroepen en functies die in het bedrijf voorkomen. Je kunt uitproberen of het werk in de sector je bevalt en je maakt kennis met wat er te doen is in de branche van je keuze. Je traint je sociale vaardigheden en leert omgaan met collega’s. Je doet enige ervaring op met werken en leert wat onder een goede werkhouding wordt verstaan.

Vierde leerjaar
Helaas gaat in leerjaar 4 de schoolreis dit jaar niet door vanwege de coronamaatregelen. Normaal gesproken heb je voor de schoolreis keuze uit een aantal reizen/projecten in binnen- en buitenland. Ook heb je in het examenjaar twee weken beroepsoriënterende stage vanuit de beroepsgerichte vakken. We sluiten je schooltijd af met een activiteit, een gala en de diploma-uitreiking.