Kwaliteit

Sprengeloo doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid onder leerlingen, ouders en medewerkers. Zo blijven we ons onderwijs verbeteren en kunnen we bijsturen waar nodig. Resultaten van ons onderwijs vindt u op www.scholenopdekaart.nl.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat en dat we elkaar helpen als het even wat minder gaat. Daarom hebben we een speciaal expertisepunt met disciplines zoals een vertrouwenspersoon en schoolmaatschappelijk werk die leerlingen begeleiden als dat nodig is. In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we onze visie op ondersteuning en begeleiding van leerlingen. Omdat dit nogal een formeel document is hebben we ook een versie geschreven speciaal voor ouders en voor leerlingen

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsindicatie van ons onderwijs worden gevormd door de doorstroomgegevens.

Doorstroomgegevens
Voor actuele gegevens en historisch perspectief kijkt u op de website Scholen op de Kaart.

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsindicatie van ons onderwijs worden gevormd door de slagingspercentages.

Slagingspercentages schooljaar 2019-2020:

Basis beroepsgerichte leerweg: 100%
Kader beroepsgerichte leerweg: 100%
Theoretische/gemengde leerweg (mavo): 100%

Totaal: 100% geslaagd

Slagingspercentages schooljaar 2018-2019:

Basis beroepsgerichte leerweg: 98,4%
Kader beroepsgerichte leerweg: 98%
Theoretische/gemengde leerweg (mavo): 97,4%

Totaal: 97,4% geslaagd

Verantwoording
Een ander document waarin verantwoording wordt afgelegd over het onderwijs op Sprengeloo is de publieksversie van het jaarverslag

De medezeggenschapsraad van Sprengeloo heeft inspraak in het schoolbeleid. Op Sprengeloo is er een medezeggenschapsraad die samen met alle betrokkenen probeert zo goed mogelijk medezeggenschap vorm en inhoud te geven. In samenspraak met personeel en directie van de school bespreken zij alle aangelegenheden die in het belang van de leerlingen, het personeel en de school zijn. Bovenschools zitten twee vertegenwoordigers van Sprengeloo in de GMR van de Veluwse Onderwijsgroep (VOG); een personeelslid en een ouder.

De medezeggenschapsraad Sprengeloo bestaat uit ouders, leerlingen en medewerkers. De raad vergadert een aantal keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk.

Lid van de GMR VOG zijn:

 • dhr. N. Bakker, namens het personeel
 • vacature, namens ouders/leerlingen

Samenstelling medezeggenschapsraad Sprengeloo:

Personeelsgeleding:

 • dhr. H.P Bakker (voorzitter)
 • dhr. G.W. Termaat (secretaris)
 • mw. M. Hoogenkamp
 • dhr. A. Streppel
 • dhr. N. Zintel

Leerling- en oudergeleding:

 • Lise Boschman
 • Yelena Falk
 • dhr. A. Werkhoven
 • mw. C. Duteweerd
 • mw. S. Schipper

Data MR-vergaderingen 2021-2022 op dinsdagen om 18.30 uur:

 • 21 september
 • 02 november
 • 20 december
 • 15 februari
 • 19 april
 • 28 juni

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij Sprengeloo. Als ouder kunt u daarom meedenken in de ouderraad over het reilen en zeilen op school. De ouderraad zorgt voor goede contacten tussen school en thuis. Zij geeft de schoolleiding advies en helpt bij activiteiten en feestelijkheden. Bij vragen en problemen kunt u bij de ouderraadsleden terecht. Op de Open Dag van Sprengeloo is er een stand van de ouderraad.

Via spouderraad@veluwseonderwijsgroep.nl neemt u contact met hen op.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

 • mw. K. van der Burgt, voorzitter
 • mw. R. Brands
 • dhr. H. Rooks
 • mw. J. Fluit
 • schooldirecteur

Een ouderpanel is voor de school een laagdrempelige, rechtstreekse manier om met een (wisselende) groep van ouders in gesprek te gaan of hen te bevragen over het onderwijs op school. De onderwerpen die voorgelegd worden aan het ouderpanel kunnen variëren en in principe wisselt met elk volgend gesprek ook de samenstelling van de groep ouders die aan het panel deelneemt. Het ligt voor de hand dat de onderwerpen die ter sprake komen nauw samenhangen met de belangstellingswereld van ouders, zoals de wijze waarop de school met de ouders omgaat en communiceert, de veiligheid op school (veilig internetten, pesten, schoolregels), huiswerk. Het ouderpanel kan adviezen en verbeterpunten voorleggen aan de directie van de school.

Sprengeloo doet regelmatig onderzoek naar de tevredenheid onder leerlingen, ouders en medewerkers. Zo blijven we ons onderwijs verbeteren en kunnen we bijsturen waar nodig. Resultaten van ons onderwijs vindt u op www.scholenopdekaart.nl.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat en dat we elkaar helpen als het even wat minder gaat. Daarom hebben we een speciaal expertisepunt met disciplines zoals een vertrouwenspersoon en schoolmaatschappelijk werk die leerlingen begeleiden als dat nodig is. In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we onze visie op ondersteuning en begeleiding van leerlingen. Omdat dit nogal een formeel document is hebben we ook een versie geschreven speciaal voor ouders en voor leerlingen

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsindicatie van ons onderwijs worden gevormd door de doorstroomgegevens.

Doorstroomgegevens
Voor actuele gegevens en historisch perspectief kijkt u op de website Scholen op de Kaart.

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsindicatie van ons onderwijs worden gevormd door de slagingspercentages.

Slagingspercentages schooljaar 2019-2020:

Basis beroepsgerichte leerweg: 100%
Kader beroepsgerichte leerweg: 100%
Theoretische/gemengde leerweg (mavo): 100%

Totaal: 100% geslaagd

Slagingspercentages schooljaar 2018-2019:

Basis beroepsgerichte leerweg: 98,4%
Kader beroepsgerichte leerweg: 98%
Theoretische/gemengde leerweg (mavo): 97,4%

Totaal: 97,4% geslaagd

Verantwoording
Een ander document waarin verantwoording wordt afgelegd over het onderwijs op Sprengeloo is de publieksversie van het jaarverslag

De medezeggenschapsraad van Sprengeloo heeft inspraak in het schoolbeleid. Op Sprengeloo is er een medezeggenschapsraad die samen met alle betrokkenen probeert zo goed mogelijk medezeggenschap vorm en inhoud te geven. In samenspraak met personeel en directie van de school bespreken zij alle aangelegenheden die in het belang van de leerlingen, het personeel en de school zijn. Bovenschools zitten twee vertegenwoordigers van Sprengeloo in de GMR van de Veluwse Onderwijsgroep (VOG); een personeelslid en een ouder.

De medezeggenschapsraad Sprengeloo bestaat uit ouders, leerlingen en medewerkers. De raad vergadert een aantal keren per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en vrij toegankelijk.

Lid van de GMR VOG zijn:

 • dhr. N. Bakker, namens het personeel
 • vacature, namens ouders/leerlingen

Samenstelling medezeggenschapsraad Sprengeloo:

Personeelsgeleding:

 • dhr. H.P Bakker (voorzitter)
 • dhr. G.W. Termaat (secretaris)
 • mw. M. Hoogenkamp
 • dhr. A. Streppel
 • dhr. N. Zintel

Leerling- en oudergeleding:

 • Lise Boschman
 • Yelena Falk
 • dhr. A. Werkhoven
 • mw. C. Duteweerd
 • mw. S. Schipper

Data MR-vergaderingen 2021-2022 op dinsdagen om 18.30 uur:

 • 21 september
 • 02 november
 • 20 december
 • 15 februari
 • 19 april
 • 28 juni

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij Sprengeloo. Als ouder kunt u daarom meedenken in de ouderraad over het reilen en zeilen op school. De ouderraad zorgt voor goede contacten tussen school en thuis. Zij geeft de schoolleiding advies en helpt bij activiteiten en feestelijkheden. Bij vragen en problemen kunt u bij de ouderraadsleden terecht. Op de Open Dag van Sprengeloo is er een stand van de ouderraad.

Via spouderraad@veluwseonderwijsgroep.nl neemt u contact met hen op.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

 • mw. K. van der Burgt, voorzitter
 • mw. R. Brands
 • dhr. H. Rooks
 • mw. J. Fluit
 • schooldirecteur

Een ouderpanel is voor de school een laagdrempelige, rechtstreekse manier om met een (wisselende) groep van ouders in gesprek te gaan of hen te bevragen over het onderwijs op school. De onderwerpen die voorgelegd worden aan het ouderpanel kunnen variëren en in principe wisselt met elk volgend gesprek ook de samenstelling van de groep ouders die aan het panel deelneemt. Het ligt voor de hand dat de onderwerpen die ter sprake komen nauw samenhangen met de belangstellingswereld van ouders, zoals de wijze waarop de school met de ouders omgaat en communiceert, de veiligheid op school (veilig internetten, pesten, schoolregels), huiswerk. Het ouderpanel kan adviezen en verbeterpunten voorleggen aan de directie van de school.