Meer dan alleen les

Als leerling van Sprengeloo kun je op school meer doen dan alleen les volgen. Natuurlijk zijn er heel veel activiteiten die bedoeld zijn voor alle leerlingen, maar je kunt ook meedoen op andere manieren.

Je kunt meedenken over schoolzaken in de DMR of in het leerlingenpanel. Je kunt meewerken in het Media Team van Sprengeloo of je aanmelden als steward. Op de verschillende tabbladen hieronder kun je zien wat deze werkzaamheden inhouden.

Het systeem van de School Stewards is de laatste jaren uitgegroeid tot een succesformule op Sprengeloo.

Op Sprengeloo vinden dat we iedereen op school verantwoordelijkheid is voor een schone, veilige en prettige leeromgeving. Omdat we dit verantwoordelijkheidsgevoel ook aan leerlingen door willen geven, zijn we op school een aantal jaar geleden begonnen met een nieuw systeem: De School Stewards.

School Stewards zijn leerlingen van klas 2 en hoger die, onder begeleiding van de conciërges, tijdens de pauzes in duo’s rondlopen en een oogje in het zeil houden. Zij spreken medeleerlingen aan die zich niet aan gemaakte schoolafspraken houden. Wanneer bijvoorbeeld iemand afval op de grond gooit, wordt deze door de School Stewards aangesproken. De School Stewards hebben een training gehad en volgen dus altijd een vast protocol. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat ze leerlingen die iets op de grond gooien altijd een keuze geven: Of het afval opruimen, of kiezen voor een registratie. Gelukkig wordt er vrijwel altijd gekozen voor het eerste, maar indien een leerling voor het laatste kiest, betekent dit dat ze zich na schooltijd melden voor bijvoorbeeld een corveetaak.

De School Stewards zijn voor hun medeleerlingen erg goed herkenbaar aan hun blauwe vesten. Ze zijn daarmee een vanzelfsprekend en onderdeel geworden van de pauzes op Sprengeloo. Mevr. Vos en Dhr van Eelen, twee conciërges, begeleiden de schoolstewards in de pauzes Daarnaast worden ze ondersteund door andere conciërges en surveillanten.

In de week voor de herfstvakantie zullen alle brugklassen een lesbezoek krijgen van de conciërges om ze te informeren over de School Stewards: wie ze zijn, wat ze doen en waarom ze zo belangrijk zijn. Daarnaast zullen de mentoren van de tweede klassen in dezelfde week hun leerlingen enthousiasmeren om zich aan te melden om zelf School Steward te worden. Hier zitten namelijk grote voordelen aan:

  • Je krijgt een certificaat, dat je een voorsprong kan geven op je vervolgopleiding.
  • Je krijgt een praktijktraining door een erkend bureau die je sociale vaardigheden verbetert.
  • Je bevordert je persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheidsgevoel.
  • Je helpt mee aan een schoon en opgeruimd schoolgebouw.
  • Je leert probleemoplossend te denken in een team.

Laten we dus samen de school schoon en opgeruimd houden! De School Stewards geven het goede voorbeeld!

 

Dhr. T. Mollink
Coördinator School Stewards

 

Opgave Schoolstewards

Wat doet het Sprengeloo Media Team

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is er op Sprengeloo een groep leerlingen die in opdracht van school filmpjes, vlogs en videoverslagen maken over uiteenlopende onderwerpen.

Houd je van filmen en editen of vind je presenteren juist heel leuk? Meld je dan aan als medewerker van het Media Team en doe mee! Stuur daartoe een filmpje naar meneer Zintel (n.zintel@sprengeloo.nl) waarin je jezelf voorstelt en motiveert waarom je lid wilt worden van het Media Team.

Wat is het leerlingpanel?

We doen ons best om een veilige, gezonde en prettige schoolomgeving te maken, waarin jij je thuis voelt. Vind je dat zaken anders geregeld moeten worden, dan kun je naar je mentor stappen, maar ook naar een leerling van het leerlingpanel. Regelmatig komt deze groep leerlingen bij elkaar om zaken die in de school spelen te bespreken met de directeur of docent-coördinator. Ook organiseren ze zelf feesten en helpen ze bij activiteiten in de school.

Heb jij een sterke mening en goede ideeën voor de school en de leerlingen? Meld je dan aan voor het leerlingpanel bij de directeur, meneer van Dijken

Wat is de medezeggenschapsraad?

Op Sprengeloo denken personeelsleden, ouders van leerlingen maar ook leerlingen zelf mee over het beleid van school. Beleid wil zeggen dat je antwoorden zoekt op de vragen wat willen we bereiken als school en hoe organiseren we dat. Dit wordt medezeggenschap genoemd en hierover wordt vergaderd in de Medezeggenschapsraad (DMR).

Omdat de leerling centraal staat op Sprengeloo is er dus een belangrijke rol weggelegd voor de leerlingen in de DMR. Jij beslist als MR lid echt mee over bijvoorbeeld rechten en plichten van de leerlingen op Sprengeloo.

Wil jij je stem laten gelden en meedenken over beleidszaken op school? Geef je dan op als MR lid bij de voorzitter van de MR, meneer Bakker.

Het systeem van de School Stewards is de laatste jaren uitgegroeid tot een succesformule op Sprengeloo.

Op Sprengeloo vinden dat we iedereen op school verantwoordelijkheid is voor een schone, veilige en prettige leeromgeving. Omdat we dit verantwoordelijkheidsgevoel ook aan leerlingen door willen geven, zijn we op school een aantal jaar geleden begonnen met een nieuw systeem: De School Stewards.

School Stewards zijn leerlingen van klas 2 en hoger die, onder begeleiding van de conciërges, tijdens de pauzes in duo’s rondlopen en een oogje in het zeil houden. Zij spreken medeleerlingen aan die zich niet aan gemaakte schoolafspraken houden. Wanneer bijvoorbeeld iemand afval op de grond gooit, wordt deze door de School Stewards aangesproken. De School Stewards hebben een training gehad en volgen dus altijd een vast protocol. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat ze leerlingen die iets op de grond gooien altijd een keuze geven: Of het afval opruimen, of kiezen voor een registratie. Gelukkig wordt er vrijwel altijd gekozen voor het eerste, maar indien een leerling voor het laatste kiest, betekent dit dat ze zich na schooltijd melden voor bijvoorbeeld een corveetaak.

De School Stewards zijn voor hun medeleerlingen erg goed herkenbaar aan hun blauwe vesten. Ze zijn daarmee een vanzelfsprekend en onderdeel geworden van de pauzes op Sprengeloo. Mevr. Vos en Dhr van Eelen, twee conciërges, begeleiden de schoolstewards in de pauzes Daarnaast worden ze ondersteund door andere conciërges en surveillanten.

In de week voor de herfstvakantie zullen alle brugklassen een lesbezoek krijgen van de conciërges om ze te informeren over de School Stewards: wie ze zijn, wat ze doen en waarom ze zo belangrijk zijn. Daarnaast zullen de mentoren van de tweede klassen in dezelfde week hun leerlingen enthousiasmeren om zich aan te melden om zelf School Steward te worden. Hier zitten namelijk grote voordelen aan:

  • Je krijgt een certificaat, dat je een voorsprong kan geven op je vervolgopleiding.
  • Je krijgt een praktijktraining door een erkend bureau die je sociale vaardigheden verbetert.
  • Je bevordert je persoonlijke ontwikkeling en verantwoordelijkheidsgevoel.
  • Je helpt mee aan een schoon en opgeruimd schoolgebouw.
  • Je leert probleemoplossend te denken in een team.

Laten we dus samen de school schoon en opgeruimd houden! De School Stewards geven het goede voorbeeld!

 

Dhr. T. Mollink
Coördinator School Stewards

 

Opgave Schoolstewards

Wat doet het Sprengeloo Media Team

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is er op Sprengeloo een groep leerlingen die in opdracht van school filmpjes, vlogs en videoverslagen maken over uiteenlopende onderwerpen.

Houd je van filmen en editen of vind je presenteren juist heel leuk? Meld je dan aan als medewerker van het Media Team en doe mee! Stuur daartoe een filmpje naar meneer Zintel (n.zintel@sprengeloo.nl) waarin je jezelf voorstelt en motiveert waarom je lid wilt worden van het Media Team.

Wat is het leerlingpanel?

We doen ons best om een veilige, gezonde en prettige schoolomgeving te maken, waarin jij je thuis voelt. Vind je dat zaken anders geregeld moeten worden, dan kun je naar je mentor stappen, maar ook naar een leerling van het leerlingpanel. Regelmatig komt deze groep leerlingen bij elkaar om zaken die in de school spelen te bespreken met de directeur of docent-coördinator. Ook organiseren ze zelf feesten en helpen ze bij activiteiten in de school.

Heb jij een sterke mening en goede ideeën voor de school en de leerlingen? Meld je dan aan voor het leerlingpanel bij de directeur, meneer van Dijken

Wat is de medezeggenschapsraad?

Op Sprengeloo denken personeelsleden, ouders van leerlingen maar ook leerlingen zelf mee over het beleid van school. Beleid wil zeggen dat je antwoorden zoekt op de vragen wat willen we bereiken als school en hoe organiseren we dat. Dit wordt medezeggenschap genoemd en hierover wordt vergaderd in de Medezeggenschapsraad (DMR).

Omdat de leerling centraal staat op Sprengeloo is er dus een belangrijke rol weggelegd voor de leerlingen in de DMR. Jij beslist als MR lid echt mee over bijvoorbeeld rechten en plichten van de leerlingen op Sprengeloo.

Wil jij je stem laten gelden en meedenken over beleidszaken op school? Geef je dan op als MR lid bij de voorzitter van de MR, meneer Bakker.