Meer dan alleen les

Als leerling van Sprengeloo kun je op school meer doen dan alleen les volgen. Natuurlijk zijn er heel veel activiteiten die bedoeld zijn voor alle leerlingen, maar je kunt ook meedoen op andere manieren.

Je kunt meedenken over schoolzaken in de DMR of in het leerlingenpanel. Je kunt meewerken in het Media Team van Sprengeloo of je aanmelden als steward. Op de verschillende tabbladen hieronder kun je zien wat deze werkzaamheden inhouden.

Schoolsteward, spreekt je aan!

Op Sprengeloo hebben de leerlingen uit klas 2 de mogelijkheid om Schoolsteward te worden. Als steward spreek je medeleerlingen aan op hun verantwoordelijkheid om SAMEN voor een schone, veilige en prettige leeromgeving te zorgen.

Steward zijn heeft een aantal voordelen:

 • je krijgt een erkend certificaat, dat je een voorsprong kan geven op vervolgopleiding
 • je surveilleert in de onderbouwpauzes
 • je krijgt een praktijktraining aangeboden die je sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling bevordert. Je staat dus steviger in je schoenen!

Steward zijn heeft ook een aantal voorwaarden:

 • je meldt je aan voor de duur van 1 cursusjaar. Je kunt dus niet halverwege stoppen
 • je surveilleert in de onderbouwpauzes. Je bent zelf verantwoordelijk om eventuele gemiste lesstof/toetsen in te halen!
 • je hebt thuis overlegd met je ouders/verzorgers om steward te worden

Opgave Schoolstewards

Wat doet het Sprengeloo Media Team

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is er op Sprengeloo een groep leerlingen die in opdracht van school filmpjes, vlogs en videoverslagen maken over uiteenlopende onderwerpen.

Houd je van filmen en editen of vind je presenteren juist heel leuk? Meld je dan aan als medewerker van het Media Team en doe mee! Stuur daartoe een filmpje naar meneer Zintel (n.zintel@sprengeloo.nl) waarin je jezelf voorstelt en motiveert waarom je lid wilt worden van het Media Team.

Wat is het leerlingpanel?

We doen ons best om een veilige, gezonde en prettige schoolomgeving te maken, waarin jij je thuis voelt. Vind je dat zaken anders geregeld moeten worden, dan kun je naar je mentor stappen, maar ook naar een leerling van het leerlingpanel. Regelmatig komt deze groep leerlingen bij elkaar om zaken die in de school spelen te bespreken met de directeur of docent-coördinator. Ook organiseren ze zelf feesten en helpen ze bij activiteiten in de school.

Heb jij een sterke mening en goede ideeën voor de school en de leerlingen? Meld je dan aan voor het leerlingpanel bij de directeur, meneer van Dijken

Wat is de medezeggenschapsraad?

Op Sprengeloo denken personeelsleden, ouders van leerlingen maar ook leerlingen zelf mee over het beleid van school. Beleid wil zeggen dat je antwoorden zoekt op de vragen wat willen we bereiken als school en hoe organiseren we dat. Dit wordt medezeggenschap genoemd en hierover wordt vergaderd in de Medezeggenschapsraad (DMR).

Omdat de leerling centraal staat op Sprengeloo is er dus een belangrijke rol weggelegd voor de leerlingen in de DMR. Jij beslist als MR lid echt mee over bijvoorbeeld rechten en plichten van de leerlingen op Sprengeloo.

Wil jij je stem laten gelden en meedenken over beleidszaken op school? Geef je dan op als MR lid bij de voorzitter van de MR, meneer Bakker.

Schoolsteward, spreekt je aan!

Op Sprengeloo hebben de leerlingen uit klas 2 de mogelijkheid om Schoolsteward te worden. Als steward spreek je medeleerlingen aan op hun verantwoordelijkheid om SAMEN voor een schone, veilige en prettige leeromgeving te zorgen.

Steward zijn heeft een aantal voordelen:

 • je krijgt een erkend certificaat, dat je een voorsprong kan geven op vervolgopleiding
 • je surveilleert in de onderbouwpauzes
 • je krijgt een praktijktraining aangeboden die je sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling bevordert. Je staat dus steviger in je schoenen!

Steward zijn heeft ook een aantal voorwaarden:

 • je meldt je aan voor de duur van 1 cursusjaar. Je kunt dus niet halverwege stoppen
 • je surveilleert in de onderbouwpauzes. Je bent zelf verantwoordelijk om eventuele gemiste lesstof/toetsen in te halen!
 • je hebt thuis overlegd met je ouders/verzorgers om steward te worden

Opgave Schoolstewards

Wat doet het Sprengeloo Media Team

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is er op Sprengeloo een groep leerlingen die in opdracht van school filmpjes, vlogs en videoverslagen maken over uiteenlopende onderwerpen.

Houd je van filmen en editen of vind je presenteren juist heel leuk? Meld je dan aan als medewerker van het Media Team en doe mee! Stuur daartoe een filmpje naar meneer Zintel (n.zintel@sprengeloo.nl) waarin je jezelf voorstelt en motiveert waarom je lid wilt worden van het Media Team.

Wat is het leerlingpanel?

We doen ons best om een veilige, gezonde en prettige schoolomgeving te maken, waarin jij je thuis voelt. Vind je dat zaken anders geregeld moeten worden, dan kun je naar je mentor stappen, maar ook naar een leerling van het leerlingpanel. Regelmatig komt deze groep leerlingen bij elkaar om zaken die in de school spelen te bespreken met de directeur of docent-coördinator. Ook organiseren ze zelf feesten en helpen ze bij activiteiten in de school.

Heb jij een sterke mening en goede ideeën voor de school en de leerlingen? Meld je dan aan voor het leerlingpanel bij de directeur, meneer van Dijken

Wat is de medezeggenschapsraad?

Op Sprengeloo denken personeelsleden, ouders van leerlingen maar ook leerlingen zelf mee over het beleid van school. Beleid wil zeggen dat je antwoorden zoekt op de vragen wat willen we bereiken als school en hoe organiseren we dat. Dit wordt medezeggenschap genoemd en hierover wordt vergaderd in de Medezeggenschapsraad (DMR).

Omdat de leerling centraal staat op Sprengeloo is er dus een belangrijke rol weggelegd voor de leerlingen in de DMR. Jij beslist als MR lid echt mee over bijvoorbeeld rechten en plichten van de leerlingen op Sprengeloo.

Wil jij je stem laten gelden en meedenken over beleidszaken op school? Geef je dan op als MR lid bij de voorzitter van de MR, meneer Bakker.