LSP/PTA/Examen

Op deze pagina vindt u een overzicht per leerjaar, leerweg en vak met beschrijvingen van de lesstof inhoud, de kerndoelen, de toetsvorm en de weging daarvan.
Op die manier leggen we verantwoording af over de inhoud van ons onderwijs conform de wettelijke eisen.

Het LSP is een beschrijving van alle leerstof per schooljaar per vak voor klas 1 en 2. Ieder jaar wordt dit bijgesteld. Klik op een link om het LSP van een bepaald vak te openen.

LSP’s leerjaar 1

Basis Beroepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte Leerweg

Mavo

Leerwegoverstijgende LSP’s

Het LSP is een beschrijving van alle leerstof per schooljaar per vak voor klas 1 en 2. Ieder jaar wordt dit bijgesteld. Klik op een link om het LSP van een bepaald vak te openen.

LSP’s Leerjaar 2

Basis Beroepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte Leerweg

Mavo

Leerwegoverstijgende LSP’s

PTA’s van cohort 2020-2022 en 2021-2023
(Laatstgenoemde jaartal is examenjaar)

Klik op het betreffende document voor een overzicht

Leerjaar 3 & 4 Leerjaar 3 en 4
Basis 2020-2022 Basis 2021-2023
Kader 2020-2022 Kader 2021-2023
Mavo-tl-gl 2020-2022 Mavo gl-tl-2021-2023
PTA Pilot Z&W 2021-2023

 

Via deze link komt u bij de overgangsnormering. Aan de hand van deze normering gaat een leerling wel of niet over naar het volgende leerjaar. De overgangsnormering is tot stand gekomen in samenspraak met de DMR (deelmedezeggenschapsraad) van Sprengeloo.

Examen

Het examen bestaat uit twee onderdelen: een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Het SE begint al in de voorexamenklassen, terwijl het CE plaatsvindt aan het einde van je examenjaar. Voor het SE hebben we een programma van toetsing en afsluiting (PTA) geschreven, waarin precies staat waar het SE uit bestaat. Ieder profiel en iedere leerweg heeft een eigen PTA. De leerlingen van dezelfde sector en leerweg werken alle beschreven onderdelen in het PTA van hun sector af. Zonder volledig afgewerkt PTA kun je in principe geen examen doen.

Examen
Op Sprengeloo worden de examens in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg digitaal afgenomen in de periode 9 t/m 25 mei.

Voor de theoretische/gemengde leerweg (mavo) vinden de examens plaats in de periode 12 t/m 24 mei.
Voor een overzicht van de exacte datums en tijden van deze examens kijk je op www.examenblad.nl

Via examen@sprengeloo.nl kun je vragen stellen over het examen.

Examendata en -mededelingen
In onderstaande documenten vind je informatie over het examen, data en tijden:

Examen 2022 wijzigingen

Belangrijke data examenperiode 2022

Examenreglement
Het Examenreglement VMBO 2021 2022 is een document met bepalingen rondom het programma van toetsing en afsluiting in het derde en vierde leerjaar. Lees dit reglement aandachtig door.

Reglement commissie van beroep examens

Loopbaandossier

Met de invoering van profielen in het vmbo is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een verplicht onderdeel van de examenprogramma’s in het vmbo. Onderdeel van deze wetgeving is dat alle vmbo-leerlingen een loopbaandossier moeten maken tijdens de opleiding. De wettelijke eisen staan omschreven in Kerndeel C van de nieuwe VMBO-profielen, deel B van de wettelijke regeling examenprogramma’s en zijdelings ook in het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht MBO’.

Het loopbaandossier zegt niets over de examencijfers, maar geeft een beeld van de passies, talenten, keuzes en mogelijkheden van de leerling. De wetgeving biedt veel ruimte om als school zelf keuzes te maken in de manier hoe het loopbaandossier eruit komt te zien en welke resultaten en activiteiten als input dienen voor het loopbaandossier. Zo kan de input komen uit de vakken en projecten, buitenschoolse activiteiten zoals stages en meeloopdagen, maar ook uit het profielwerkstuk.

Om aan de wettelijke eisen te voldoen dient het loopbaandossier vier componenten te bevatten:

 • de leerling moet aantonen dat hij loopbaanvaardig is. Dit kan aan de hand van de vijf loopbaancompetenties
 • de leerling moet zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk maken
 • de leerling moet aangeven welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van loopbaancompetenties
 • per activiteit dient de leerling aan te geven:
  • de beoogde doelen (Wat is je doel?)
  • de resultaten (Wat heb je gedaan?)
  • de evaluatie en een conclusie (Wat heb je ontdekt?)
  • de vervolgactiviteiten (Wat ga je hiermee doen?)

De leerling is dus als eigenaar van zijn/haar loopbaandossier zelf verantwoordelijk om het dossier vorm en inhoud te geven die voldoet aan de wettelijke eisen.

Je kunt je Qompas account gebruiken om al je LOB opdrachten/verslagen op te slaan. Je kunt via je Magister account op je persoonlijke Qompas account inloggen.

Stages helpen je een goede keuze te maken voor de sector waarin je later eventueel wilt werken. Je ontdekt welk beroep wel of juist niet bij je past en welke opleiding je wilt volgen na Sprengeloo.

Snuffelstage
Aan het einde van klas 3 ga je op snuffelstage:

•    Je krijgt een beeld van de organisatie van een bedrijf en van de beroepen en functies die in het bedrijf voorkomen.
•    Je kunt uitproberen of het werk in die sector je bevalt.
•    Je maakt kennis met wat er te doen is in de branche van je keuze.
•    Je leert omgaan met collega’s.
•    Je traint je sociale vaardigheden.
•    Je doet enige ervaring op met werken en met wat onder een goede werkhouding verstaan wordt.

Maatschappelijke stage (MaS)

De maatschappelijke stage duurt normaal gesproken een week. Vanwege corona-tijd in dit schooljaar kan de maatschappelijke stage een aangepaste invulling krijgen. Normaal gesproken zoek je bijvoorbeeld zelf een stageplek of je maakt gebruik van de website van ‘Apeldoorn pakt aan’ (organisatie voor sociaal werk). Maatschappelijke stage lopen kan bijvoorbeeld bij een zorginstelling, sportclub, kinderboerderij of basisschool.

Het MAS klussenformulier klas 3 vind je hier.

In de vierde klas gaat elke leerling op stage. Voor de meeste leerlingen is dit een beroepsvoorbereidende stage. Voor de leerlingen zonder beroepsgericht vak gaat dit om een LOB stage. Deze stage duurt twee schoolweken en vindt plaats direct na de herfstvakantie.
In de vierde klas leer je door de beroepsvoorbereidende stage meer over je toekomstige vakgebied. Het vakinhoudelijke deel van de stage neemt namelijk een grotere plaats in. Je wordt minder als leerling gezien en meer als werknemer en doet dus specifieke werkervaring op.
Door middel van de LOB stage ga je onderzoeken waar jouw interesses liggen en wat de mogelijkheden daarmee zijn in het werkveld.
Alle documenten die je hiervoor nodig hebt zijn/worden uitgedeeld.
Ook kun je ze hier vinden:

De Somtoday-app is onmisbaar voor leerlingen. Niet alleen kun je in Somtoday je lesrooster raadplegen, ook je huiswerk, toetsen en behaalde cijfers vind je hier terug.

In de elektronische leeromgeving (ELO) van Somtoday vind je bovendien allerlei documenten zoals studiewijzers en praktische opdrachten.

Ook kun je berichten sturen naar je docenten en klasgenoten.

ELO van lesmethodes
Veel methodes hebben tegenwoordig naast een tekst- en/of werkboek een eigen ELO. Met een activatiecode, die je meestal van de docent ontvangt, kun je inloggen en toegang krijgen tot extra oefenstof. De ELO biedt de lesstof van een hoofdstuk uit je gewone lesboek interactief aan. Met de meeste ELO pakketten kun je in voorbereiding op repetities een oefentoets maken.

Office 365 school account
Iedere leerling heeft een eigen office 365 account. (voornaam.achternaam@leerling.sprengeloo.nl) Via dit office account kun je gebruik maken van de office programma’s Word, Excel enz. Bestanden sla je op in de cloud. Zo kun je overal en altijd bij je schoolwerk komen. In leerjaar 3 & 4 zul je ook veel gebruik maken van het mailaccount van office 365.

Het LSP is een beschrijving van alle leerstof per schooljaar per vak voor klas 1 en 2. Ieder jaar wordt dit bijgesteld. Klik op een link om het LSP van een bepaald vak te openen.

LSP’s leerjaar 1

Basis Beroepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte Leerweg

Mavo

Leerwegoverstijgende LSP’s

Het LSP is een beschrijving van alle leerstof per schooljaar per vak voor klas 1 en 2. Ieder jaar wordt dit bijgesteld. Klik op een link om het LSP van een bepaald vak te openen.

LSP’s Leerjaar 2

Basis Beroepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte Leerweg

Mavo

Leerwegoverstijgende LSP’s

PTA’s van cohort 2020-2022 en 2021-2023
(Laatstgenoemde jaartal is examenjaar)

Klik op het betreffende document voor een overzicht

Leerjaar 3 & 4 Leerjaar 3 en 4
Basis 2020-2022 Basis 2021-2023
Kader 2020-2022 Kader 2021-2023
Mavo-tl-gl 2020-2022 Mavo gl-tl-2021-2023
PTA Pilot Z&W 2021-2023

 

Via deze link komt u bij de overgangsnormering. Aan de hand van deze normering gaat een leerling wel of niet over naar het volgende leerjaar. De overgangsnormering is tot stand gekomen in samenspraak met de DMR (deelmedezeggenschapsraad) van Sprengeloo.

Examen

Het examen bestaat uit twee onderdelen: een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Het SE begint al in de voorexamenklassen, terwijl het CE plaatsvindt aan het einde van je examenjaar. Voor het SE hebben we een programma van toetsing en afsluiting (PTA) geschreven, waarin precies staat waar het SE uit bestaat. Ieder profiel en iedere leerweg heeft een eigen PTA. De leerlingen van dezelfde sector en leerweg werken alle beschreven onderdelen in het PTA van hun sector af. Zonder volledig afgewerkt PTA kun je in principe geen examen doen.

Examen
Op Sprengeloo worden de examens in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg digitaal afgenomen in de periode 9 t/m 25 mei.

Voor de theoretische/gemengde leerweg (mavo) vinden de examens plaats in de periode 12 t/m 24 mei.
Voor een overzicht van de exacte datums en tijden van deze examens kijk je op www.examenblad.nl

Via examen@sprengeloo.nl kun je vragen stellen over het examen.

Examendata en -mededelingen
In onderstaande documenten vind je informatie over het examen, data en tijden:

Examen 2022 wijzigingen

Belangrijke data examenperiode 2022

Examenreglement
Het Examenreglement VMBO 2021 2022 is een document met bepalingen rondom het programma van toetsing en afsluiting in het derde en vierde leerjaar. Lees dit reglement aandachtig door.

Reglement commissie van beroep examens

Loopbaandossier

Met de invoering van profielen in het vmbo is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een verplicht onderdeel van de examenprogramma’s in het vmbo. Onderdeel van deze wetgeving is dat alle vmbo-leerlingen een loopbaandossier moeten maken tijdens de opleiding. De wettelijke eisen staan omschreven in Kerndeel C van de nieuwe VMBO-profielen, deel B van de wettelijke regeling examenprogramma’s en zijdelings ook in het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht MBO’.

Het loopbaandossier zegt niets over de examencijfers, maar geeft een beeld van de passies, talenten, keuzes en mogelijkheden van de leerling. De wetgeving biedt veel ruimte om als school zelf keuzes te maken in de manier hoe het loopbaandossier eruit komt te zien en welke resultaten en activiteiten als input dienen voor het loopbaandossier. Zo kan de input komen uit de vakken en projecten, buitenschoolse activiteiten zoals stages en meeloopdagen, maar ook uit het profielwerkstuk.

Om aan de wettelijke eisen te voldoen dient het loopbaandossier vier componenten te bevatten:

 • de leerling moet aantonen dat hij loopbaanvaardig is. Dit kan aan de hand van de vijf loopbaancompetenties
 • de leerling moet zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk maken
 • de leerling moet aangeven welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van loopbaancompetenties
 • per activiteit dient de leerling aan te geven:
  • de beoogde doelen (Wat is je doel?)
  • de resultaten (Wat heb je gedaan?)
  • de evaluatie en een conclusie (Wat heb je ontdekt?)
  • de vervolgactiviteiten (Wat ga je hiermee doen?)

De leerling is dus als eigenaar van zijn/haar loopbaandossier zelf verantwoordelijk om het dossier vorm en inhoud te geven die voldoet aan de wettelijke eisen.

Je kunt je Qompas account gebruiken om al je LOB opdrachten/verslagen op te slaan. Je kunt via je Magister account op je persoonlijke Qompas account inloggen.

Stages helpen je een goede keuze te maken voor de sector waarin je later eventueel wilt werken. Je ontdekt welk beroep wel of juist niet bij je past en welke opleiding je wilt volgen na Sprengeloo.

Snuffelstage
Aan het einde van klas 3 ga je op snuffelstage:

•    Je krijgt een beeld van de organisatie van een bedrijf en van de beroepen en functies die in het bedrijf voorkomen.
•    Je kunt uitproberen of het werk in die sector je bevalt.
•    Je maakt kennis met wat er te doen is in de branche van je keuze.
•    Je leert omgaan met collega’s.
•    Je traint je sociale vaardigheden.
•    Je doet enige ervaring op met werken en met wat onder een goede werkhouding verstaan wordt.

Maatschappelijke stage (MaS)

De maatschappelijke stage duurt normaal gesproken een week. Vanwege corona-tijd in dit schooljaar kan de maatschappelijke stage een aangepaste invulling krijgen. Normaal gesproken zoek je bijvoorbeeld zelf een stageplek of je maakt gebruik van de website van ‘Apeldoorn pakt aan’ (organisatie voor sociaal werk). Maatschappelijke stage lopen kan bijvoorbeeld bij een zorginstelling, sportclub, kinderboerderij of basisschool.

Het MAS klussenformulier klas 3 vind je hier.

In de vierde klas gaat elke leerling op stage. Voor de meeste leerlingen is dit een beroepsvoorbereidende stage. Voor de leerlingen zonder beroepsgericht vak gaat dit om een LOB stage. Deze stage duurt twee schoolweken en vindt plaats direct na de herfstvakantie.
In de vierde klas leer je door de beroepsvoorbereidende stage meer over je toekomstige vakgebied. Het vakinhoudelijke deel van de stage neemt namelijk een grotere plaats in. Je wordt minder als leerling gezien en meer als werknemer en doet dus specifieke werkervaring op.
Door middel van de LOB stage ga je onderzoeken waar jouw interesses liggen en wat de mogelijkheden daarmee zijn in het werkveld.
Alle documenten die je hiervoor nodig hebt zijn/worden uitgedeeld.
Ook kun je ze hier vinden:

De Somtoday-app is onmisbaar voor leerlingen. Niet alleen kun je in Somtoday je lesrooster raadplegen, ook je huiswerk, toetsen en behaalde cijfers vind je hier terug.

In de elektronische leeromgeving (ELO) van Somtoday vind je bovendien allerlei documenten zoals studiewijzers en praktische opdrachten.

Ook kun je berichten sturen naar je docenten en klasgenoten.

ELO van lesmethodes
Veel methodes hebben tegenwoordig naast een tekst- en/of werkboek een eigen ELO. Met een activatiecode, die je meestal van de docent ontvangt, kun je inloggen en toegang krijgen tot extra oefenstof. De ELO biedt de lesstof van een hoofdstuk uit je gewone lesboek interactief aan. Met de meeste ELO pakketten kun je in voorbereiding op repetities een oefentoets maken.

Office 365 school account
Iedere leerling heeft een eigen office 365 account. (voornaam.achternaam@leerling.sprengeloo.nl) Via dit office account kun je gebruik maken van de office programma’s Word, Excel enz. Bestanden sla je op in de cloud. Zo kun je overal en altijd bij je schoolwerk komen. In leerjaar 3 & 4 zul je ook veel gebruik maken van het mailaccount van office 365.