LSP/PTA/Examen

Op deze pagina vindt u een overzicht per leerjaar, leerweg en vak met beschrijvingen van de lesstof inhoud, de kerndoelen, de toetsvorm en de weging daarvan.
Op die manier leggen we verantwoording af over de inhoud van ons onderwijs conform de wettelijke eisen.

Klik hier voor een beschrijving van de overgangsnormen.

Het LSP is een beschrijving van alle leerstof per schooljaar per vak voor klas 1 en 2. Ieder jaar wordt dit bijgesteld. Klik op een link om het LSP van een bepaald vak te openen.

LSP’s Leerjaar 1

Basis Beroepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte Leerweg

Mavo

Leerwegoverstijgende LSP’s

Het LSP is een beschrijving van alle leerstof per schooljaar per vak voor klas 1 en 2. Ieder jaar wordt dit bijgesteld. Klik op een link om het LSP van een bepaald vak te openen.

Basis Beroepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte Leerweg

Mavo

Leerwegoverstijgende LSP’s

Examen

Het examen bestaat uit twee onderdelen: een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Het SE begint al in de voorexamenklassen, terwijl het CE plaatsvindt aan het einde van je examenjaar. Voor het SE hebben we een programma van toetsing en afsluiting (PTA) geschreven, waarin precies staat waar het SE uit bestaat. Ieder profiel en iedere leerweg heeft een eigen PTA. De leerlingen van dezelfde sector en leerweg werken alle beschreven onderdelen in het PTA van hun sector af. Zonder volledig afgewerkt PTA kun je in principe geen examen doen.

Examen
Op Sprengeloo worden de examens in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg digitaal afgenomen in de periode 9 t/m 23 mei 2019. De examens voor de profielvakken vinden plaats van 8 t/m 15 april 2019.

Voor de theoretische/gemengde leerweg (mavo) vinden de examens voor de profielvakken plaats op 6, 7 en 8 mei 2019.
en in de periode van 9 t/m 23 mei 2019 zijn de theoretische vakken.
Voor een overzicht van de exacte datums en tijden van deze examens kijk je op www.examenblad.nl

Via examen@sprengeloo.nl kun je vragen stellen over het examen.

Examenmededelingen

Examenmededelingen digitale examens 2019

Examenmededelingen CSE 2019-Mavo-GL

Examenreglement
Het examenreglement is een document met bepalingen rondom het programma van toetsing en afsluiting in het derde en vierde leerjaar. Lees dit reglement aandachtig door.

Loopbaandossier

Met de invoering van profielen in het vmbo is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een verplicht onderdeel van de examenprogramma’s in het vmbo. Onderdeel van deze wetgeving is dat alle vmbo-leerlingen een loopbaandossier moeten maken tijdens de opleiding. De wettelijke eisen staan omschreven in Kerndeel C van de nieuwe VMBO-profielen, deel B van de wettelijke regeling examenprogramma’s en zijdelings ook in het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht MBO’.

Het loopbaandossier zegt niets over de examencijfers, maar geeft een beeld van de passies, talenten, keuzes en mogelijkheden van de leerling. De wetgeving biedt veel ruimte om als school zelf keuzes te maken in de manier hoe het loopbaandossier eruit komt te zien en welke resultaten en activiteiten als input dienen voor het loopbaandossier. Zo kan de input komen uit de vakken en projecten, buitenschoolse activiteiten zoals stages en meeloopdagen, maar ook uit het profielwerkstuk.

Om aan de wettelijke eisen te voldoen dient het loopbaandossier vier componenten te bevatten:

 • de leerling moet aantonen dat hij loopbaanvaardig is. Dit kan aan de hand van de vijf loopbaancompetenties
 • de leerling moet zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk maken
 • de leerling moet aangeven welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van loopbaancompetenties
 • per activiteit dient de leerling aan te geven:
  • de beoogde doelen (Wat is je doel?)
  • de resultaten (Wat heb je gedaan?)
  • de evaluatie en een conclusie (Wat heb je ontdekt?)
  • de vervolgactiviteiten (Wat ga je hiermee doen?)

De leerling is dus als eigenaar van zijn/haar loopbaandossier zelf verantwoordelijk om het dossier vorm en inhoud te geven die voldoet aan de wettelijke eisen.

Stages helpen je een goede keuze te maken voor de sector waarin je later eventueel wilt werken. Je ontdekt welk beroep wel of juist niet bij je past en welke opleiding je wilt volgen na Sprengeloo.

Snuffelstage
Aan het einde van klas 3 ga je op snuffelstage:

•    Je krijgt een beeld van de organisatie van een bedrijf en van de beroepen en functies die in het bedrijf voorkomen.
•    Je kunt uitproberen of het werk in die sector je bevalt.
•    Je maakt kennis met wat er te doen is in de branche van je keuze.
•    Je leert omgaan met collega’s.
•    Je traint je sociale vaardigheden.
•    Je doet enige ervaring op met werken en met wat onder een goede werkhouding verstaan wordt.

Beroepsvoorbereidende stage
In de vierde klas leer je door de beroepsvoorbereidende stage meer over je toekomstige vakgebied. Het vakinhoudelijke deel van de stage neemt namelijk een grotere plaats in. Je wordt minder als leerling gezien en meer als werknemer en doet dus specifieke werkervaring op. Deze stage duurt twee schoolweken.

Maatschappelijke stage (MaS)
In leerjaar 3 doe je mee aan de maatschappelijke stage. Je zoekt zelf een stageplek of maakt gebruik van de website van ‘Apeldoorn pakt aan’ (organisatie voor sociaal werk). Maatschappelijke stage lopen kan bijvoorbeeld bij een zorginstelling, sportclub, kinderboerderij of basisschool.

De stage kun je in een activiteiten week in september doen of gedurende het jaar. Je maakt hierover een verslag dat je een mooi cijfer op kan leveren bij het vak maatschappijleer. De bedoeling is dat je kennis en vaardigheden opdoet op plekken waar je misschien niet zo gauw komt, maar waar men je hulp hard nodig heeft. Je kunt wat voor een ander betekenen. Soms krijg je door de maatschappelijke stage ideeën voor je verdere opleiding.

De Magister app is onmisbaar voor leerlingen. Niet alleen kun je in Magister je lesrooster raadplegen, ook je huiswerk, toetsen en behaalde cijfers vind je terug in Magister.

In de elektronische leeromgeving (ELO) van Magister vind je bovendien allerlei documenten zoals studiewijzers en praktische opdrachten.

Ook kun je berichten sturen naar je docenten en klasgenoten.

ELO van lesmethodes
Veel methodes hebben tegenwoordig naast een tekst- en/of werkboek een eigen ELO. Met een activatiecode, die je meestal van de docent ontvangt, kun je inloggen en toegang krijgen tot extra oefenstof. De ELO biedt de lesstof van een hoofdstuk uit je gewone lesboek interactief aan. Met de meeste ELO pakketten kun je in voorbereiding op repetities een oefentoets maken.

Office 365 school account
Iedere leerling heeft een eigen office 365 account. (voornaam.achternaam@leerling.sprengeloo.nl) Via dit office account kun je gebruik maken van de office programma’s Word, Excel enz. Bestanden sla je op in de cloud. Zo kun je overal en altijd bij je schoolwerk komen. In leerjaar 3 & 4 zul je ook veel gebruik maken van het mailaccount van office 365.

Het LSP is een beschrijving van alle leerstof per schooljaar per vak voor klas 1 en 2. Ieder jaar wordt dit bijgesteld. Klik op een link om het LSP van een bepaald vak te openen.

LSP’s Leerjaar 1

Basis Beroepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte Leerweg

Mavo

Leerwegoverstijgende LSP’s

Het LSP is een beschrijving van alle leerstof per schooljaar per vak voor klas 1 en 2. Ieder jaar wordt dit bijgesteld. Klik op een link om het LSP van een bepaald vak te openen.

Basis Beroepsgerichte leerweg

Kaderberoepsgerichte Leerweg

Mavo

Leerwegoverstijgende LSP’s

Examen

Het examen bestaat uit twee onderdelen: een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE). Het SE begint al in de voorexamenklassen, terwijl het CE plaatsvindt aan het einde van je examenjaar. Voor het SE hebben we een programma van toetsing en afsluiting (PTA) geschreven, waarin precies staat waar het SE uit bestaat. Ieder profiel en iedere leerweg heeft een eigen PTA. De leerlingen van dezelfde sector en leerweg werken alle beschreven onderdelen in het PTA van hun sector af. Zonder volledig afgewerkt PTA kun je in principe geen examen doen.

Examen
Op Sprengeloo worden de examens in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg digitaal afgenomen in de periode 9 t/m 23 mei 2019. De examens voor de profielvakken vinden plaats van 8 t/m 15 april 2019.

Voor de theoretische/gemengde leerweg (mavo) vinden de examens voor de profielvakken plaats op 6, 7 en 8 mei 2019.
en in de periode van 9 t/m 23 mei 2019 zijn de theoretische vakken.
Voor een overzicht van de exacte datums en tijden van deze examens kijk je op www.examenblad.nl

Via examen@sprengeloo.nl kun je vragen stellen over het examen.

Examenmededelingen

Examenmededelingen digitale examens 2019

Examenmededelingen CSE 2019-Mavo-GL

Examenreglement
Het examenreglement is een document met bepalingen rondom het programma van toetsing en afsluiting in het derde en vierde leerjaar. Lees dit reglement aandachtig door.

Loopbaandossier

Met de invoering van profielen in het vmbo is loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) een verplicht onderdeel van de examenprogramma’s in het vmbo. Onderdeel van deze wetgeving is dat alle vmbo-leerlingen een loopbaandossier moeten maken tijdens de opleiding. De wettelijke eisen staan omschreven in Kerndeel C van de nieuwe VMBO-profielen, deel B van de wettelijke regeling examenprogramma’s en zijdelings ook in het wetsvoorstel ‘aanmelddatum en toelatingsrecht MBO’.

Het loopbaandossier zegt niets over de examencijfers, maar geeft een beeld van de passies, talenten, keuzes en mogelijkheden van de leerling. De wetgeving biedt veel ruimte om als school zelf keuzes te maken in de manier hoe het loopbaandossier eruit komt te zien en welke resultaten en activiteiten als input dienen voor het loopbaandossier. Zo kan de input komen uit de vakken en projecten, buitenschoolse activiteiten zoals stages en meeloopdagen, maar ook uit het profielwerkstuk.

Om aan de wettelijke eisen te voldoen dient het loopbaandossier vier componenten te bevatten:

 • de leerling moet aantonen dat hij loopbaanvaardig is. Dit kan aan de hand van de vijf loopbaancompetenties
 • de leerling moet zijn eigen loopbaanontwikkeling inzichtelijk maken
 • de leerling moet aangeven welke activiteiten zijn uitgevoerd die hebben bijgedragen tot het ontwikkelen van loopbaancompetenties
 • per activiteit dient de leerling aan te geven:
  • de beoogde doelen (Wat is je doel?)
  • de resultaten (Wat heb je gedaan?)
  • de evaluatie en een conclusie (Wat heb je ontdekt?)
  • de vervolgactiviteiten (Wat ga je hiermee doen?)

De leerling is dus als eigenaar van zijn/haar loopbaandossier zelf verantwoordelijk om het dossier vorm en inhoud te geven die voldoet aan de wettelijke eisen.

Stages helpen je een goede keuze te maken voor de sector waarin je later eventueel wilt werken. Je ontdekt welk beroep wel of juist niet bij je past en welke opleiding je wilt volgen na Sprengeloo.

Snuffelstage
Aan het einde van klas 3 ga je op snuffelstage:

•    Je krijgt een beeld van de organisatie van een bedrijf en van de beroepen en functies die in het bedrijf voorkomen.
•    Je kunt uitproberen of het werk in die sector je bevalt.
•    Je maakt kennis met wat er te doen is in de branche van je keuze.
•    Je leert omgaan met collega’s.
•    Je traint je sociale vaardigheden.
•    Je doet enige ervaring op met werken en met wat onder een goede werkhouding verstaan wordt.

Beroepsvoorbereidende stage
In de vierde klas leer je door de beroepsvoorbereidende stage meer over je toekomstige vakgebied. Het vakinhoudelijke deel van de stage neemt namelijk een grotere plaats in. Je wordt minder als leerling gezien en meer als werknemer en doet dus specifieke werkervaring op. Deze stage duurt twee schoolweken.

Maatschappelijke stage (MaS)
In leerjaar 3 doe je mee aan de maatschappelijke stage. Je zoekt zelf een stageplek of maakt gebruik van de website van ‘Apeldoorn pakt aan’ (organisatie voor sociaal werk). Maatschappelijke stage lopen kan bijvoorbeeld bij een zorginstelling, sportclub, kinderboerderij of basisschool.

De stage kun je in een activiteiten week in september doen of gedurende het jaar. Je maakt hierover een verslag dat je een mooi cijfer op kan leveren bij het vak maatschappijleer. De bedoeling is dat je kennis en vaardigheden opdoet op plekken waar je misschien niet zo gauw komt, maar waar men je hulp hard nodig heeft. Je kunt wat voor een ander betekenen. Soms krijg je door de maatschappelijke stage ideeën voor je verdere opleiding.

De Magister app is onmisbaar voor leerlingen. Niet alleen kun je in Magister je lesrooster raadplegen, ook je huiswerk, toetsen en behaalde cijfers vind je terug in Magister.

In de elektronische leeromgeving (ELO) van Magister vind je bovendien allerlei documenten zoals studiewijzers en praktische opdrachten.

Ook kun je berichten sturen naar je docenten en klasgenoten.

ELO van lesmethodes
Veel methodes hebben tegenwoordig naast een tekst- en/of werkboek een eigen ELO. Met een activatiecode, die je meestal van de docent ontvangt, kun je inloggen en toegang krijgen tot extra oefenstof. De ELO biedt de lesstof van een hoofdstuk uit je gewone lesboek interactief aan. Met de meeste ELO pakketten kun je in voorbereiding op repetities een oefentoets maken.

Office 365 school account
Iedere leerling heeft een eigen office 365 account. (voornaam.achternaam@leerling.sprengeloo.nl) Via dit office account kun je gebruik maken van de office programma’s Word, Excel enz. Bestanden sla je op in de cloud. Zo kun je overal en altijd bij je schoolwerk komen. In leerjaar 3 & 4 zul je ook veel gebruik maken van het mailaccount van office 365.