Meer dan les

Leren is belangrijk op Sprengeloo. Maar er is ook ruimte voor andere activiteiten, zoals sportdagen, feesten en excursies. Ook organiseren we jaarlijks voor alle leerjaren bij ‘Gigant’ culturele en kunstzinnige activiteiten.

Trots op VMBO is een gezamenlijk project van de drie Apeldoornse vmbo-scholen Edison College, Sprengeloo en Veluws College Cortenbosch met de gemeente Apeldoorn.

Op het vmbo is talent in overvloed! De meeste vmbo-leerlingen en afgestudeerden zijn trots op wat ze kunnen en doen. Tijdens de campagne Trots op vmbo laten de initiatiefnemers van de campagne zien dat een vmbo-diploma volop kansen biedt voor een succesvolle toekomst. “Ouders, leerlingen en leerkrachten onderschatten vaak de mogelijkheden die het vmbo biedt,” aldus Fred Meijer, een van de directeuren. “En dat terwijl het vmbo een uitstekende basis vormt voor vele beroepen en vakmensen hard nodig zijn. Apeldoorn heeft een groot probleem als er te weinig vakmensen worden opgeleid. Het tekort is nu al goed zichtbaar in de techniek, zorg en horeca.”

Trots op vmbo is een antwoord op de teruglopende leerlingenaantallen in het vmbo en het negatieve beeld dat ouders en leerlingen hebben van de vmbo-opleidingen. Met de campagne willen Edison College, Sprengeloo, Veluws College Cortenbosch en de gemeente Apeldoorn het imago van de vmbo-scholen opfrissen en de mogelijkheden van een vmbo-diploma laten zien.

Oud-vmbo-leerlingen treden tijdens de campagne op als ambassadeur voor het vmbo in Apeldoorn. Op de website www.trotsopvmbo.nl en op sociale media vertellen zij met trots over hun werk en hun tijd op school. Daarnaast kunnen huidige derdejaars vmbo-leerlingen van de drie scholen die zich op school, tijdens hun stage of op een andere manier tijdens hun opleiding hebben onderscheiden, meedoen aan de Hoogvliegerverkiezing. De winnaar van deze verkiezing mag zich een jaar lang ambassadeur van het vmbo in Apeldoorn noemen.

Wethouder Johan Kruithof: “Apeldoorn is heel trots op de goede vmbo-scholen in onze gemeente. Met een diploma van het vmbo op zak kun je een vervolgopleiding kiezen en een goede start maken van je loopbaan.”

Check ook eens: 

Wat is SHOWTIME?  SHOWTIME is een avondvullende show. Daarin zullen leerlingen zich van hun beste kant laten zien.

Showtime 2020 vindt plaats op woensdag 17 maart!

De overgang van klas 2 naar klas 3 betekent ook de overgang van onderbouw naar bovenbouw. Omdat er veel veranderingen zijn in bijvoorbeeld samenstelling van klassen en docententeam is er een introductiedag voor leerjaar 3. Geen gewone eerste lesdag dus voor deze leerlingen! Deze dag komt tot stand dankzij de inzet van collega’s i.s.m. bedrijven, artiesten en kunstenaars.

Doel van deze leuke dag is dat de leerlingen op een kunstzinnige en culturele manier hun nieuwe docenten leren kennen en kennis maken met de stad Apeldoorn. Bovendien leren de leerlingen elkaar ook meteen kennen.

Ondertussen komen ze ook op een ongedwongen manier meer te weten van onze unieke stad, qua geschiedenis, de band met het koningshuis en op het gebied van kunst en cultuur.

Na afloop is er voor de leerlingen als ‘afterparty’ een hapje en drankje in het Beekpark.

De activiteiten van de introductiedag komen terug in het lesprogramma van de vakken levensbeschouwelijke vorming, maatschappijleer en dus ook het vak ckv.

Volgens de leerlingen zelf een gaaf begin van een nieuw schooljaar!

Lees het verslag van de CKV dag van dit jaar in een nieuwsbericht.

Elk jaar besteden wij als school aandacht aan diversiteit. Sprengeloo is een school waar iedereen welkom is, ongeacht je afkomst, geloof en geaardheid. In het kader van dit onderwerp doen wij weer mee aan Paarse Vrijdag.

Sprengeloo sluit hiermee aan bij de landelijke actie waarin scholieren, studenten en docenten door het dragen van de kleur paars op school willen laten zien dat je geaardheid, of je nu heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel, transgender of aseksueel bent, wordt geaccepteerd.

In de onderbouw zal er tijdens de lessen levensbeschouwing aandacht besteed worden aan seksuele diversiteit. Door middel van opdrachten worden de leerlingen uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan en zo elkaars verschillen te erkennen en accepteren.

Sinds 2014 organiseert Sprengeloo Kerstprojecten waarbij er geld wordt opgehaald voor het goede doel. Dat goede doel moet aan 3 voorwaarden voldoen:

1) Het goede doel heeft een lokaal karakter
2) Het project bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van onze leerlingen
3) Het project heeft een educatieve meerwaarde

De Kerstcommissie beoogt met de projecten de school ook meer te verbinden met de ouders/familie van onze leerlingen, het lokale bedrijfsleven en directe omwonenden van de school.

Lees meer over de komende editie van het Kerstproject en de projecten van de afgelopen jaren op onze Kerstproject pagina.

Trots op VMBO is een gezamenlijk project van de drie Apeldoornse vmbo-scholen Edison College, Sprengeloo en Veluws College Cortenbosch met de gemeente Apeldoorn.

Op het vmbo is talent in overvloed! De meeste vmbo-leerlingen en afgestudeerden zijn trots op wat ze kunnen en doen. Tijdens de campagne Trots op vmbo laten de initiatiefnemers van de campagne zien dat een vmbo-diploma volop kansen biedt voor een succesvolle toekomst. “Ouders, leerlingen en leerkrachten onderschatten vaak de mogelijkheden die het vmbo biedt,” aldus Fred Meijer, een van de directeuren. “En dat terwijl het vmbo een uitstekende basis vormt voor vele beroepen en vakmensen hard nodig zijn. Apeldoorn heeft een groot probleem als er te weinig vakmensen worden opgeleid. Het tekort is nu al goed zichtbaar in de techniek, zorg en horeca.”

Trots op vmbo is een antwoord op de teruglopende leerlingenaantallen in het vmbo en het negatieve beeld dat ouders en leerlingen hebben van de vmbo-opleidingen. Met de campagne willen Edison College, Sprengeloo, Veluws College Cortenbosch en de gemeente Apeldoorn het imago van de vmbo-scholen opfrissen en de mogelijkheden van een vmbo-diploma laten zien.

Oud-vmbo-leerlingen treden tijdens de campagne op als ambassadeur voor het vmbo in Apeldoorn. Op de website www.trotsopvmbo.nl en op sociale media vertellen zij met trots over hun werk en hun tijd op school. Daarnaast kunnen huidige derdejaars vmbo-leerlingen van de drie scholen die zich op school, tijdens hun stage of op een andere manier tijdens hun opleiding hebben onderscheiden, meedoen aan de Hoogvliegerverkiezing. De winnaar van deze verkiezing mag zich een jaar lang ambassadeur van het vmbo in Apeldoorn noemen.

Wethouder Johan Kruithof: “Apeldoorn is heel trots op de goede vmbo-scholen in onze gemeente. Met een diploma van het vmbo op zak kun je een vervolgopleiding kiezen en een goede start maken van je loopbaan.”

Check ook eens: 

Wat is SHOWTIME?  SHOWTIME is een avondvullende show. Daarin zullen leerlingen zich van hun beste kant laten zien.

Showtime 2020 vindt plaats op woensdag 17 maart!

De overgang van klas 2 naar klas 3 betekent ook de overgang van onderbouw naar bovenbouw. Omdat er veel veranderingen zijn in bijvoorbeeld samenstelling van klassen en docententeam is er een introductiedag voor leerjaar 3. Geen gewone eerste lesdag dus voor deze leerlingen! Deze dag komt tot stand dankzij de inzet van collega’s i.s.m. bedrijven, artiesten en kunstenaars.

Doel van deze leuke dag is dat de leerlingen op een kunstzinnige en culturele manier hun nieuwe docenten leren kennen en kennis maken met de stad Apeldoorn. Bovendien leren de leerlingen elkaar ook meteen kennen.

Ondertussen komen ze ook op een ongedwongen manier meer te weten van onze unieke stad, qua geschiedenis, de band met het koningshuis en op het gebied van kunst en cultuur.

Na afloop is er voor de leerlingen als ‘afterparty’ een hapje en drankje in het Beekpark.

De activiteiten van de introductiedag komen terug in het lesprogramma van de vakken levensbeschouwelijke vorming, maatschappijleer en dus ook het vak ckv.

Volgens de leerlingen zelf een gaaf begin van een nieuw schooljaar!

Lees het verslag van de CKV dag van dit jaar in een nieuwsbericht.

Elk jaar besteden wij als school aandacht aan diversiteit. Sprengeloo is een school waar iedereen welkom is, ongeacht je afkomst, geloof en geaardheid. In het kader van dit onderwerp doen wij weer mee aan Paarse Vrijdag.

Sprengeloo sluit hiermee aan bij de landelijke actie waarin scholieren, studenten en docenten door het dragen van de kleur paars op school willen laten zien dat je geaardheid, of je nu heteroseksueel, homoseksueel, biseksueel, transgender of aseksueel bent, wordt geaccepteerd.

In de onderbouw zal er tijdens de lessen levensbeschouwing aandacht besteed worden aan seksuele diversiteit. Door middel van opdrachten worden de leerlingen uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan en zo elkaars verschillen te erkennen en accepteren.

Sinds 2014 organiseert Sprengeloo Kerstprojecten waarbij er geld wordt opgehaald voor het goede doel. Dat goede doel moet aan 3 voorwaarden voldoen:

1) Het goede doel heeft een lokaal karakter
2) Het project bevordert de maatschappelijke betrokkenheid van onze leerlingen
3) Het project heeft een educatieve meerwaarde

De Kerstcommissie beoogt met de projecten de school ook meer te verbinden met de ouders/familie van onze leerlingen, het lokale bedrijfsleven en directe omwonenden van de school.

Lees meer over de komende editie van het Kerstproject en de projecten van de afgelopen jaren op onze Kerstproject pagina.