Zit je in je klas 4? Dan moet je behalve examens doen ook een Loopbaandossier aanleggen om een diploma te kunnen behalen!!

Heb je vragen over het Loopbaandossier die je mentor niet kan beantwoorden? Dan kun je iedere maandag tussen 13.00 en 14.00 uur terecht bij het decanaat (in de techniektoren tegenover de mediatheek)!

Meneer Zintel en/of meneer Kamstra helpen je bij vragen over Qompas, de loopbaancompetenties, informatie over studiekeuze enzovoort…

Stel het samenstellen van je Loopbaandossier niet uit tot het te laat is!