Hoewel Aventus zelf deze informatieavond bekend gemaakt en gepromoot heeft, is onderstaande uitnodiging door een interne communicatie fout niet door ons onder uw aandacht gebracht via de website. Onze excuses. U kunt zich overigens nog steeds aanmelden. Alle informatie van deze avond kunt u ook terugvinden op de website mbostart. Uw eventuele vragen over het mbo in het algemeen of specifiek over Aventus kunt u stellen tijdens de Open Dag van Aventus op 29 januari!

 

Op 16 januari 2020 wordt er een algemene informatieavond voor ouders e/o verzorgers georganiseerd: ‘Van voortgezet onderwijs naar het mbo’.

Deze avond is voor alle ouders e/o verzorgers waarvan hun kind aankomend schooljaar naar het mbo gaat (mbo-breed!).

Tijdens deze avond komen diverse onderwerpen aan bod zoals o.a.:

  • Wat is het verschil tussen vo en mbo?
  • Wat is het lesgeld?
  • Welke begeleiding is er op het mbo?
  • Hoe zit het met de studiefinanciering en reiskosten?
  • Hoe is een opleiding opgebouwd?

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 19.15 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee
  • 19.30 – 20.15 uur presentatie: ‘Van voortgezet onderwijs naar mbo’
  • 20.15 – 20.30 uur gelegenheid tot het stellen van vragen

Waar en wanneer?

Datum 16 januari 2020

Tijdstip 19.30 – 20.30 uur

Locatie Laan van de Mensenrechten 500, Apeldoorn (gebouw Aventus)

Bij interesse kunt u zich aanmelden via www.aventus.nl/ouderinfo