In verband met de voorspelde warmte treedt het hitteplan in werking. Het bestaande hitteplan is aangepast aan de Corona maatregelen:

-neem voldoende water mee van huis. Watertappunt is op last van RIVM tijdelijk buiten gebruik. Flesjes bijvullen op toilet wordt sterk afgeraden. Uit de kraan drinken is verboden!
-er wordt niet met 40 minuten rooster gewerkt omdat de lesdagen al ingekort zijn (na 14.00 uur zijn er geen lessen op school)
-voor de veiligheid van de leerlingen en medewerkers worden geen ventilatoren gebruikt in de lokalen
-inhaaltoetsen op 8e of 9e uur worden verplaatst naar eerder moment op de dag.
-houd Magister en de officiële kanalen in de gaten voor verdere berichtgeving