Op 6 november is er een landelijke stakingsdag voor leraren uitgeroepen. Hoewel Sprengeloo en de overkoepelende Veluwse Onderwijsgroep de noodzaak van meer geld voor het onderwijs onderschrijven, heeft het verzorgen van onderwijs aan onze leerlingen onze prioriteit.

Sprengeloo zal op een andere manier uiting geven aan de zorgen die er zijn omtrent het lerarentekort en de onderwijsgelden.