Vrijdag 19 november 2020 maakte het Ministerie van Onderwijs bekend dat de CSPE’s 2021 (praktijkexamens op het vmbo) i.v.m. Corona worden geschrapt. Dit betekent dat de schoolexamen (SE) cijfers gelden als eindcijfers en dus erg belangrijk zijn voor de examenkandidaten!

De centrale examens van de algemeen vormende vakken gaan vooralsnog wel gewoon door.