Onlangs heeft u een schrijven ontvangen met daarin informatie over de pilot waaraan de VOG en dus ook Sprengeloo aan deel neemt over de sneltesten voor medewerkers én leerlingen. Daarbij is een toestemmingsformulier verstuurd. Heeft u geen toestemmingsformulier ontvangen of is het formulier zoek geraakt, download dan hier een nieuw exemplaar en vul hem in! Ingevulde en ondertekende formulieren kunnen (eventueel digitaal) worden ingeleverd bij het OLC.

De overheid heeft een informatie video gemaakt waarin helder het hoe en waarom van deze pilot wordt uitgelegd: