Ook dit schooljaar wordt u via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gehouden van Corona gerelateerde maatregelen en afspraken.

Heeft u onverhoopt berichtgeving gemist dan vindt u hier alle berichten overzichtelijk op één plek!

Geregistreerde Coronagevallen op Sprengeloo (per datum)
Neem bij vragen over een geregistreerd Coronageval contact op met dhr. J. Kleinpaste via j.kleinpaste@sprengeloo.nl, tenzij er een ander contactpersoon vermeld wordt.

 • In verband met twee leerlingen die positief getest zijn op corona, en vier leerlingen die momenteel thuis zitten met corona gerelateerde klachten is er in overleg met de GGD besloten om klas 1ka in quarantaine te laten gaan tot en met 28 november. Ouders/verzorgers en leerlingen zijn op de hoogte gebracht en zullen de rest van de week online les krijgen.
 • In de week van 15 t/m 19 november zijn drie leerlingen positief getest op het coronavirus. Ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klassen zijn op de hoogte gebracht en de GGD doet bron- en contactonderzoek. Wij hopen de leerlingen snel weer gezond op Sprengeloo te ontvangen.
 • Op donderdag 11 november 2021 hebben we helaas een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op het coronavirus. De betreffende leerling gaat in thuisquarantaine, en de GGD doet bron-en-contactonderzoek. De ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klas zijn per brief op de hoogte gebracht.
 • Op dinsdag 9 november 2021 is het coronavirus aangetoond bij een medewerker van onze school. De GGD doet bron-en-contact onderzoek.
 • Op vrijdag 29 oktober 2021 hebben we helaas een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op het coronavirus. De betreffende leerling gaat in thuisquarantaine, en de GGD doet bron-en-contactonderzoek. De ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klas zijn per brief op de hoogte gebracht.
 • Op woensdag 27 oktober 2021 hebben we helaas een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op het coronavirus. De betreffende leerling gaat in thuisquarantaine, en de GGD doet bron-en-contactonderzoek. De ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klas zijn per brief op de hoogte gebracht.
 • Op dinsdag 26 oktober 2021 hebben we helaas een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op het coronavirus. De betreffende leerling gaat in thuisquarantaine, en de GGD doet bron-en-contactonderzoek. De ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klas zijn per brief op de hoogte gebracht.
 • Op maandag 18 oktober 2021 en dinsdag 19 oktober 2021 hebben we helaas twee meldingen ontvangen van leerlingen die positief getest zijn op het coronavirus. De GGD doet bron-en-contactonderzoek. De ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klassen worden per brief op de hoogte gebracht.
 • Op 16 oktober 2021 is het coronavirus aangetoond bij een medewerker van onze school. De GGD doet bron-en-contact onderzoek.
 • Op donderdag 14 oktober 2021 hebben we helaas twee meldingen ontvangen van leerlingen die positief getest zijn op het coronavirus. De betreffende leerlingen gaan in thuisquarantaine, en de GGD doet bron-en-contactonderzoek. De ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klassen zijn per brief op de hoogte gebracht.
 • Op dinsdag 12 oktober 2021 hebben we helaas een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op het coronavirus. De betreffende leerling gaat in thuisquarantaine, en de GGD doet bron-en-contactonderzoek. De ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klas zijn per brief op de hoogte gebracht.
 • Op maandag 11 oktober 2021 hebben we helaas een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op het coronavirus. De betreffende leerling gaat in thuisquarantaine, en de GGD doet bron-en-contactonderzoek. De ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klas zijn per brief op de hoogte gebracht.
 • De afgelopen week (tussen 4 & 8 oktober) zijn er drie besmettingen op het coronavirus onder leerlingen/personeel geweest. De GGD doet bron-en-contact onderzoek en bepaald wie onder nauw contact verstaan worden, het kan zijn dat zij contact opnemen. Ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klassen zijn per brief op de hoogte gebracht.
 • Op woensdag 15 september 2021 hebben we helaas een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op het coronavirus. De betreffende leerling gaat in thuisquarantaine, en de GGD doet bron-en-contactonderzoek. De ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klas zijn per brief op de hoogte gebracht.
 • Op donderdag 9 september 2021 hebben we helaas twee meldingen ontvangen van leerlingen die positief getest zijn op het coronavirus. De betreffende leerlingen gaan in thuisquarantaine, en de GGD doet bron-en-contactonderzoek. De ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klassen zijn per brief op de hoogte gebracht.. 
 • Op dinsdag 7 september 2021 hebben we helaas een melding ontvangen van een leerling die positief getest is op het coronavirus. De betreffende leerling gaat in thuisquarantaine, en de GGD doet bron-en-contactonderzoek. De ouders/verzorgers en leerlingen van de betreffende klas zijn per brief op de hoogte gebracht.
 • Op 2 september 2021 is het coronavirus aangetoond bij een medewerker van onze school. Uit bron- en contact onderzoek van de GGD is gebleken dat leerlingen niet in quarantaine hoeven. Ouders en leerlingen die les hebben gehad van de medewerker zijn geïnformeerd.


Schoolafspraken en regels rondom Corona per 27 september 2021

Maatregelen:

-De richtlijnen van het RIVM en het door Sprengeloo opgezette protocol zijn ook voor jou van toepassing:

 • Regelmatig handen wassen (minimaal 20 seconden) of desinfecteren. In ieder geval bij binnenkomst van de school, bij binnenkomst van een lokaal, voor en na een pauze, en na een toiletbezoek.
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog.
 • We zitten niet aan ons gezicht.

-Behoor jij of iemand binnen je gezin tot een risicogroep dan gaan je ouders/verzorgers in overleg met school.

-Bij de volgende (luchtweg)klachten blijf je thuis en word je dringend verzocht een coronatest te doen. Jij en je huisgenoten mogen geen bezoek ontvangen zolang je deze klachten hebt:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn)
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Bij verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk of smaak

-Wanneer iemand binnen het huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft blijf je ook thuis, tenzij je beschermd* bent Als iedereen binnen het huishouden dan weer 24 uur klachtenvrij is, of je coronatest is negatief, dan kun je weer naar school. Krijg je opnieuw klachten dan blijf je thuis en laat je je opnieuw testen.

*(je bent beschermd wanneer je je laatste vaccinatie 14 dagen of langer geleden hebt gehad van Pfizer, Moderna, AstraZeneca,/ OF 28 dagen of langer geleden een vaccinatie hebt gehad van Janssen,/ OF minder dan een half jaar geleden COVID-19 hebt doorgemaakt).

-Als je in quarantaine moet omdat je in een land bent geweest dat code oranje of rood is, dan blijf je thuis en nemen je ouders contact op met school.

-Ben je ziek en/of kun je niet naar school komen? Maak altijd melding van ziekte via de gebruikelijke weg verzuim@sprengeloo.nl of bel 055-3575312.

Algemeen

-Je volgt verplicht de lessen van Sprengeloo, maar komt alleen naar school als je op school wordt verwacht en geen corona-gerelateerde klachten hebt.

-Als je wordt verwacht op school kom je zoveel als mogelijk op de fiets of je wordt gebracht door je ouders/verzorgers. (Gebruik van het openbaar vervoer wordt afgeraden).

In de school

-Bij binnenkomst in de school desinfecteer je je handen. Je handen desinfecteer je ook bij binnenkomst in het lokaal en na toiletgebruik, hiervoor zijn middelen aanwezig op de betreffende plekken.

-Zoveel als mogelijk staan ramen van lokalen open en soms ook de deuren, loop dus rustig door de gang tijdens een leswissel en praat zachtjes met elkaar.

-Schreeuwen, zingen of juichen doen we niet om lessen niet te verstoren en om je adem niet verder te brengen dan nodig is.

Tot slot

-Als je tijdens de les gezondheidsklachten krijgt, word je naar huis gestuurd en adviseren wij je om je te laten testen. Heb je koorts en/of benauwdheidsklachten dan geldt dat ook voor je broer of zus als hij/zij bij ons op school zit. Afmelden gaat via het verzuimcoördinaat op het OLC. Je ouders/verzorgers worden geïnformeerd.

-Wanneer de lesdag voorbij is, ga je direct naar huis.

-Deze regels gelden naast de normale schoolafspraken en regels, die ook nog steeds van kracht zijn.