Ook dit schooljaar wordt u via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gehouden van Corona gerelateerde maatregelen en afspraken.

Heeft u onverhoopt berichtgeving gemist dan vindt u hier alle berichten overzichtelijk op één plek!

 

Schoolafspraken en regels rondom Corona

Maatregelen

 • De richtlijnen van het RIVM en het door Sprengeloo opgezette protocol zijn ook voor jou van toepassing:
 • In de gang heb je een mondkapje op. In de les alleen op verzoek van de docent.
 • Volwassenen en leerlingen houden 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Regelmatig handen wassen (minimaal 20 seconden) of desinfecteren. In ieder geval bij binnenkomst van de school, bij binnenkomst van een lokaal, voor en na een pauze, en na een toiletbezoek.
 • We schudden geen handen.
 • We hoesten en niezen in onze elleboog.
 • We zitten niet aan ons gezicht.
 • Behoor jij of iemand binnen je gezin tot een risicogroep dan gaan je ouders/verzorgers in overleg met school.
 • Bij de volgende (luchtweg)klachten blijf je thuis en wordt je dringend verzocht een coronatest te doen:
 • Neusverkoudheid
 • Hoesten
 • Moeilijk ademen/benauwdheid
 • Bij verhoging op koorts
 • Plotseling verlies van reuk of smaak
 • Wanneer iemand binnen het huishouden verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft blijf je ook thuis. Als iedereen binnen het huishouden 24 uur klachtenvrij is, of de coronatest laat een negatieve uitslag zien, dan kun je weer naar school.
 • Als je in quarantaine moet omdat je in een land bent geweest dat code oranje of rood is, dan blijf je thuis en nemen je ouders contact op met school.
 • Ben je ziek en/of kun je niet naar school komen? Maak altijd melding van ziekte via de gebruikelijke weg verzuim@sprengeloo.nl of bel 055-3575312.

Algemeen

 • Je volgt verplicht de lessen op Sprengeloo, maar komt alleen naar school als je geen corona-gerelateerde klachten hebt.
 • Je komt zoveel als mogelijk op de fiets naar school of je wordt gebracht door je ouders/verzorgers. (Gebruik van het openbaar vervoer wordt afgeraden).

In de school

 • Bij binnenkomst in de school, in een lokaal en na toiletgebruik moet je je handen desinfecteren, hiervoor zijn middelen aanwezig op de betreffende plekken.
 • Zoveel als mogelijk staan ramen van lokalen open en soms ook de deuren, loop dus rustig door de gang tijdens een leswissel en praat zachtjes met elkaar.
 • Schreeuwen, zingen of juichen doen we niet om lessen niet te verstoren en om je adem niet verder te brengen dan nodig is.

Tot slot

 • Als je tijdens de les gezondheidsklachten krijgt, word je naar huis gestuurd., dat geldt ook voor je broer of zus als hij/zij bij ons op school zit. Afmelden gaat via het verzuimcoördinaat op het OLC. Je ouders/verzorgers worden geïnformeerd.
 • Wanneer de lesdag voorbij is, ga je direct naar huis.
 • Deze regels gelden naast de normale schoolafspraken en regels, die ook nog steeds van kracht zijn.