Terug naar Agenda

Schouw leerjaar 4

De schouw heeft als doel achterstanden te inventariseren en eventuele problematische tekorten te signaleren van de examenkandidaten. In voorkomende gevallen zal de vergadering een plan van aanpak voorstellen om de tekorten/achterstanden weg te werken. De mentor communiceert de uitkomst van de vergadering met leerling en ouder(s)/verzorger(s).