Terug naar Agenda

Ouderpanel

Een vertegenwoordiging van ouders Sprengeloo leerlingen in gesprek met de directeur.

Bijeenkomst van ouderpanel van 20.00-22.00 uur.