Terug naar Agenda

Digitale proefexamens

In de periode van 15 t/m 26 maart vinden de digitale proef examens voor leerlingen van de basis- & kader beroepsgerichte leerweg plaats. Er is een oefenexamen van ieder algemeen vormend vak (theorievak). Sommige oefentoetsen zijn onderdeel van het PTA en de behaalde resultaten tellen dus mee voor het SE cijfer.

Leerlingen ontvangen voor deze mondelingen een persoonlijke uitnodiging.