Terug naar Agenda

Deadline bezwaar SE cijfers

Er kan schriftelijk bezwaar worden aangetekend tegen de vastgestelde SE cijfers. Bezwaarschriften moeten vóór 10.00 uur ingediend zijn op de administratie.