Terug naar Agenda

Brugklaskamp, verkeersles & Cito

Van 15 september t/m 25 september worden de leerlingen van klas 1 in groepen onderverdeeld en nemen deel aan verschillende activiteiten. Het brugklaskamp, Cito toetsen (nulmeting) en verkeerslessen. Deze activiteiten worden alternerend ingeroosterd. Leerlingen ontvangen hun rooster in Magister.