Terug naar Agenda

Bekendmaking examenuitslagen Mavo

Op donderdag 10 juni worden de examen normeringen van het eerste tijdvak bekend gemaakt. Op basis hiervan kunnen de examencijfers en daarmee de eindcijfers worden vastgesteld. De cijfers worden in de diplomeringsvergadering besproken en voor iedere examenkandidaat wordt bekeken of de leerling geslaagd is of afgewezen. In dat laatste geval zal worden nagegaan wat er eventueel nog kan/moet gebeuren om alsnog te slagen.

Vanaf 12.00 zullen de mentoren ALLE leerlingen bellen om de uitslag mee te delen. Zorg ervoor dat de contactgegevens kloppen en dat je bereikbaar bent. Bel in geen geval zelf naar school of de mentor!

Leerlingen die (voorlopig) zijn afgewezen worden tussen 14.00 en 16.00 op school uitgenodigd voor een gesprek waarin een plan van aanpak wordt besproken.

Leerlingen die geslaagd zijn komen om 16.00 naar school om van de mentor de voorlopige cijferlijst op te halen.

Herkansingen (tijdvak 2) kunnen tot vrijdag 11 juni 12.00 uur schriftelijk worden aangevraagd (inleveren verzoek bij administratie)