Terug naar Agenda

Bekendmaking examenuitslagen basis/kader BGLW

Op woensdag 16 juni worden de examen normeringen van het eerste tijdvak bekend gemaakt. Op basis hiervan kunnen de examencijfers en daarmee de eindcijfers worden vastgesteld. De cijfers worden in de diplomeringsvergadering besproken en voor iedere examenkandidaat wordt bekeken of de leerling geslaagd is of afgewezen. In dat laatste geval zal worden nagegaan wat er eventueel nog kan/moet gebeuren om alsnog te slagen.

Vanaf 13.00 zullen de mentoren ALLE leerlingen bellen om de uitslag mee te delen. Zorg ervoor dat de contactgegevens kloppen en dat je bereikbaar bent. Bel in geen geval zelf naar school of de mentor!

Leerlingen die geslaagd zijn komen om 16.00 naar school om van de mentor de voorlopige cijferlijst op te halen.

Leerlingen die (voorlopig) zijn afgewezen worden donderdag 17 juni vanaf 08.00 uur op school uitgenodigd voor een gesprek waarin een plan van aanpak wordt besproken.

Herkansingen (tijdvak 2) kunnen tot vrijdag 18 juni 10.00 uur schriftelijk worden aangevraagd (inleveren verzoek bij administratie)