Naar aanleiding van de schoolsluiting vanwege het Coronavirus is er vandaag besproken hoe we als Sprengeloo vorm willen geven aan het onderwijs op afstand. Neem onderstaande informatie met je ouder(s) verzorger(s) door en maak samen afspraken over hoe jullie thuis het onderwijs op afstand gaan volgen. De school communiceert met je via Magister. Laat je niet gek maken door nepnieuws. Bij twijfel vraag je je mentor om duidelijkheid.

 

Beste leerling,

Misschien denk je wel: ‘Yes! Geen School’, of misschien denk je juist: ‘Ik had geen zin in leren, maar wel om iedereen te zien’, en dan zit je nu opeens thuis. Om geen achterstanden op te lopen verwachten wij van jou dat jij de komende tijd wel met schoolwerk aan de slag bent.

Op Sprengeloo zijn we gewend om te werken vanuit Magister. Het lesrooster voor de komende weken blijft in Magister staan, maar je komt niet op school om deze lessen te volgen, dit doe je thuis. In het lesrooster zullen docenten opdrachten voor jou plaatsen met bijbehorend lesmateriaal. Er kan verwezen worden naar een lesmethode of overig ondersteunend digitaal materiaal. Ook de ELO (digitale leeromgeving ) van Magister kan door de docenten ingezet worden. Later deze week zal het programma Microsoft Teams toegevoegd worden, je ontvangt hier dan uitleg over. Let op: de Magistermail wordt ook gebruikt om jou te informeren!

Van jou wordt verwacht dat je het opgegeven huiswerk maakt en opdrachten op verzoek inlevert bij je docent.

Digitale middelen
Heb je geen mogelijkheden om het werk thuis te doen? Dan neem je contact op met jouw mentor. Mocht digitale toegang een probleem zijn, omdat je bijvoorbeeld het wachtwoord van ons netwerk bent vergeten, dan stuur je een bericht naar a.streppel@veluwseonderwijsgroep.nl met de vraag een nieuw wachtwoord aan te maken.

Voor alle andere vragen over de lesinhoud neem je contact op met de vakdocent via Magister

Boeken nog op school
Het kan zijn dat je nog lesmateriaal zoals boeken op school hebt liggen in je kluisje. Dit lesmateriaal kan opgehaald worden op dinsdag 17-03-2020 zoals op het ophaalrooster is aangegeven (bijlage). Omdat de bibliotheek in Apeldoorn gesloten is, kun je aansluitend eventueel benodigde leesboeken uitzoeken in onze eigen bibliotheek en deze meenemen naar huis.

Let op: hou je aan het ophaalrooster, het is de bedoeling dat je direct na het ophalen naar huis gaat en zo min mogelijk contact hebt met andere leerlingen. In het belang van jouw en onze veiligheid vragen we je te houden aan de richtlijnen van de overheid.

Ziekmelden en verlof aanvragen
Omdat we graag op de hoogte zijn hoe het met jou gaat, vragen we je ouders om je ziek te melden op de normale manier. Je mentor weet dan ook of je in staat bent om het huiswerk te maken. De mentoren zullen af en toe contact met je opnemen.

Activiteiten
Alle geplande activiteiten gaan voorlopig NIET door. Je hoort van ons wanneer ze wel door kunnen gaan. De stage voor leerjaar 3 wordt voorlopig ook uitgesteld. De school maakt een officiële brief voor de stagebedrijven. Alle derdejaars ontvangen deze week deze brief. Je moet deze brief aan jouw stagebedrijf overhandigen.

Examen
De overheid komt nog met informatie over de examens. We moeten dat even afwachten. Zodra we meer weten, zullen we de examenleerlingen op de hoogte brengen.

Heb je nu achterstanden? Wees verstandig, gebruik de tijd thuis om de achterstanden bij bijvoorbeeld leesdossiers, verslagen etc. weg te werken.

 

De directie