Ouderraad

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij Sprengeloo. Als ouder kunt u daarom meedenken in de ouderraad over het reilen en zeilen op school. De ouderraad zorgt voor goede contacten tussen school en thuis. Zij geeft de schoolleiding advies en helpt bij activiteiten en feestelijkheden. Bij vragen en problemen kunt u bij de ouderraadsleden terecht. Via ouderraad@sprengeloo.nl neemt u contact met hen op.

De ouderraad bestaat uit de volgende personen:

  • Inge van Dijk
  • Roberto Traversari
  • Michel Nomden
  • Sevinc Kaya
  • Jacqueline Jansen
  • Marlies Jansen
  • Judith Franken
  • Gerjan van Dijken

Ouderpanel

Het ouderpanel is voor Sprengeloo een laagdrempelige, rechtstreekse manier om met een (wisselende) groep ouders in gesprek te gaan of hen te bevragen over het onderwijs op school. De onderwerpen die voorgelegd worden aan het ouderpanel kunnen variëren en in principe wisselt met elk volgend gesprek ook de samenstelling van de groep ouders die aan het panel deelneemt. Het ligt voor de hand dat de onderwerpen die ter sprake komen nauw samenhangen met de belangstellingswereld van ouders, zoals de wijze waarop de school met de ouders omgaat en communiceert, de veiligheid op school (veilig internetten, pesten, schoolregels) en huiswerk. Het ouderpanel kan adviezen en verbeterpunten voorleggen aan de directie van de school.


Contactgegevens

Postadres
Postbus 2939
7301 EH Apeldoorn

Bezoekadres
Sprengenweg 81 in Apeldoorn
(ingang Prinses Beatrixlaan)

(055) 357 53 12 (ziekmeldingen)
(055) 357 53 00
info@sprengeloo.nl
Privacyverklaring