Net als elk jaar blijven sommige dingen hetzelfde, zoals het afsteken en voorhanden hebben van vuurwerk in aanloop naar de feestdagen. Dit mag niet op school, maar ook niet in de omgeving van school; we vinden dit gevaarlijk en willen een veilige school zijn. Soms treffen we zwaar vuurwerk aan. Bezit van (zwaar) vuurwerk wordt altijd gemeld bij onze wijkagent, die hier erg alert op is.

LET OP: vanwege het landelijk vuurwerkverbod dit jaar, worden overtredingen zwaar bestraft door de overheid. Naast een geldboete krijg je een strafblad!

We vragen leerlingen elke vorm van vuurwerk niet mee te nemen naar school. Wilt u als ouder/verzorger hier op toezien?