De mededeling dat leerlingen die op school lessen volgen ook anderhalve meter afstand tot elkaar moeten gaan bewaren, betekent dat we onze organisatie moeten veranderen.
Dat betekent:
  • De lessen die op school, dus live gepland staan, gaan morgen NIET door op school. We verwachten dat deze leerlingen WEL thuis de opdrachten maken/ leren die in Magister staan.
  • Alle geplande EDU-lessen gaan WEL door.
  • Donderdag en vrijdag zullen alle lessen van het rooster, EDU-lessen zijn.
  • Maandag zullen we onze organisatie dusdanig gewijzigd hebben, dat leerlingen anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar en onze medewerkers, zowel in de klas als buiten de klas.
We vragen aan alle leerlingen op school hun verantwoordelijkheid te nemen om anderhalve meter afstand te bewaren in en buiten het klaslokaal. De anderhalve meter afstand is belangrijk voor hun eigen veiligheid, die van hun familieleden en die van onze medewerkers.
We vragen aan ouders om deze anderhalve meter maatregel ook met hun kind te bespreken en ons hierin te steunen. Natuurlijk helpen we leerlingen herinneren, maar het zou fijn zijn als we hier niet steeds discussies over moeten voeren.
Bovenstaande besluiten zorgen ervoor dat we even de tijd hebben om goed de consequenties van deze nieuwe maatregel te kunnen doordenken en roosters kunnen aanpassen. Uiteraard volgt er een dezer dagen meer informatie.